Đề KSCL môn Toán lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Chia sẻ: Dinh Vi Vi | Ngày: | 4 đề thi

0
36
lượt xem
1
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề KSCL môn Toán lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Đề KSCL môn Toán lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014
Mô tả bộ sưu tập

Đề KSCL môn Toán lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Đề KSCL môn Toán lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014
Tóm tắt nội dung

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề KSCL môn Toán lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014 được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

I. PHẦN CHUNG (8.0 điểm)
Câu 1. (1.0 điểm)

Cho hai tập . Tìm .
Câu 2. (2.0 điểm)
Cho parabol (P): và đường thẳng .
a. Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị của (P).
b. Tìm m để đường thẳng tiếp xúc với parabol (P), tìm tọa độ của tiếp điểm.
Câu 3. (2.0 điểm)
Cho phương trình bậc hai: .
a. Giải phương trình với .
b. Tìm m để phương trình có hai nghiệm . Khi đó tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .
Câu 4. (3.0 điểm)
Cho tam giác nhọn có H,G,O lần lượt là trực tâm, trọng tâm và tâm đường tròn ngoại tiếp, M là trung điểm BC, B’ là điểm đối xứng với B qua O.
a. Chứng minh:
b. Chứng minh:
c. Cho N là trung điểm AB’, I là trung điểm MN. Chứng minh: B’, G, I thẳng hàng.

II. PHẦN RIÊNG (2.0 điểm)
A. DÀNH CHO HỌC SINH CÁC LỚP KHỐI A, A1
Câu 5a. (1.0 điểm)

Giải phương trình:
Câu 6a. (1.0 điểm )
Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn: .
Chứng minh: .
B. DÀNH CHO HỌC SINH LỚP D
Câu 5b. (1.0 điểm). Giải phương trình:
Câu 6b. (1.0 điểm). Giải phương trình:

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề KSCL môn Toán lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014!
Đồng bộ tài khoản