Đề KSCL môn Toán lớp 7 trường THPT Hồng Sơn năm 2012-2013

Chia sẻ: đinh Vi Vi Bé | Ngày: | 1 đề thi

0
19
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Toán lớp 7 trường THPT Hồng Sơn năm 2012-2013

Mô tả BST Đề KSCL môn Toán lớp 7 trường THPT Hồng Sơn năm 2012-2013

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Toán lớp 7 trường THPT Hồng Sơn năm 2012-2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Toán lớp 7 trường THPT Hồng Sơn năm 2012-2013 dưới đây:

I)Phần trắc nghiệm ( 3 điểm ) : Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1: BCNN( 4,6) là:
A. 0 B. 12 C. 24 D.36
Câu 2: Kết quả của phép tính ( - 15 ) + 25 bằng:
A. – 10 B. 10 C. -40 D.40
Câu 3: Kết quả của phép tính ( - 5)2.(-5 )3 là :
A. ( -5)5 B. (-5)6 C. ( 25)5 D. ( 25)6
Câu 4: Trong các số: 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Những số nào là số nguyên tố?
A.5, 11, 12 B. 5, 7, 12 C. 5, 10, 11 D. 5, 7, 11
Câu 5: Trong các phân số sau, phân số nào bằng phân số ?
Câu 6: Cách viết nào dưới đây là đúng ?
Câu 7: Kết quả của thực hiện các phép tính: 2.( - 3).( - 8) - 24 là:
A. – 48 B.0 C. 48 D. 24
Câu 8: Giá trị của biểu thức ( x – 2)( x + 4) khi x = - 1 là:
A. 9 B. – 9 C.5 D. - 5
Câu 9: Hai góc phụ nhau, trong đó có một góc bằng 350. Số đo góc còn lại là:
A. 450 B. 550 C. 650 D. 1450
Câu 10: Hai góc bù nhau, trong đó có một góc bằng 720. Số đo góc còn lại là
A. 180 B. 280 C. 1080 D.1180

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề KSCL môn Toán lớp 7 trường THPT Hồng Sơn năm 2012-2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản