Đề KSCL môn Toán lớp 8 đề số 2 trường THPT Cảnh Hóa năm 2011-2012

Chia sẻ: đinh Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
6
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề KSCL môn Toán lớp 8 đề số 2 trường THPT Cảnh Hóa năm 2011-2012

Đề KSCL môn Toán lớp 8 đề số 2 trường THPT Cảnh Hóa năm 2011-2012
Mô tả bộ sưu tập

Đề KSCL môn Toán lớp 8 đề số 2 trường THPT Cảnh Hóa năm 2011-2012

Đề KSCL môn Toán lớp 8 đề số 2 trường THPT Cảnh Hóa năm 2011-2012
Tóm tắt nội dung

Dưới đây là đoạn trích Đề KSCL môn Toán lớp 8 đề số 2 trường THPT Cảnh Hóa năm 2011-2012 được trích từ tài liệu:

Câu 1: (2,0 điểm) Tìm x biết
Câu 2 (2,0điểm) Cho các đa thức
f(x) = x5 - 4x4 - 2x2 + x – 7
g(x) = 2x5 + 6x4 + 2x2 – x + 6
a) Tính tổng f(x) + g(x).
b) Tính giá trị của tổng tại x = 1.
Câu 3: (4,0 điểm) Cho ABC có AC > AB, trung tuyến AM. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA. Nối C và D.
a) Chứng minh AMB = DMC và ADC > DAC.
b) Kẻ đường cao AH. Lấy điểm E là một điểm nằm giữa A và H. So sánh các độ dài HC và HB; EC và EB.

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề KSCL môn Toán lớp 8 đề số 2 trường THPT Cảnh Hóa năm 2011-2012 bằng cách đăng nhập và download tài liệu này nhé!
Đồng bộ tài khoản