Đề KSCL môn Toán lớp 8 trường THPT Hồng Sơn năm 2012-2013

Chia sẻ: Dinh Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
22
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Toán lớp 8 trường THPT Hồng Sơn năm 2012-2013

Mô tả BST Đề KSCL môn Toán lớp 8 trường THPT Hồng Sơn năm 2012-2013

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Toán lớp 8 trường THPT Hồng Sơn năm 2012-2013

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề KSCL môn Toán lớp 8 trường THPT Hồng Sơn năm 2012-2013:

I)Trắc nghiệm ( 3 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1: Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỷ ?
Câu 2: Giá trị của biểu thức : x2y + y2 tại x =2 và y = - 1 là:
A.5 B. -5 C. 3 D. - 3
Câu 3: Đơn thức 3x2y đồng dạng với đơn thức nào sau đây?
A. 3xy2 B. x2y2 C. 3xy D. –x2y
Câu 4: Kết quả của phép thu gọn trong đa thức: 3x2 - 1 + x – 2x2 – 3x + 2 là :
A. x2 +x + 1 B. x2 – 3x +1 C. x2 – 2x +1 D. x2 – 2x - 1
Câu 5 : Kết quả của phép nhân hai đa thức ( x +2)(x – 2) là :
A.x2 +2x B. x2 – 4 C.x2 + 4 D. x2 - 2x - 4
Câu 6 : Giá trị x thỏa mãn đẳng thức x2 – 4x = - 4 là :
A. x = - 2 B. x = +2 C. x = 2 D. x = 1
Câu 7 : Bộ ba số đo nào sau đây có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông ?
A. 2cm, 3cm, 5cm B. 2cm, 3cm, 6cm
C. 3cm, 4cm, 5cm D. 4cm, 9cm, 12cm.
Câu 8: Cho tam giác ABC cân tại A, có góc A bằng 1360. Số đo của góc B bằng:
A.440 B. 320 C. 270 D. 220
Câu 9: Trong tam giác ABC có điểm O cách đều 3 đỉnh A, B, C. Khi đó O là giao điểm của:
A.Ba đường cao B. Ba đường trung tuyến
C.Ba đường trung trực D. Ba đường phân giác.
Câu 10: Bốn góc của một tứ giác có thể là các trường hợp sau không?
A. Đều là góc nhọn B. Đều là góc tù
C. Đều là góc vuông D. đều là góc bẹt.

Hãy tham khảo đầy đủ Đề KSCL môn Toán lớp 8 trường THPT Hồng Sơn năm 2012-2013 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản