Đề KSCL môn Vật lý lớp 10 đề số 1 (Cơ bản) năm 2015-2016

Chia sẻ: đinh Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
11
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề KSCL môn Vật lý lớp 10 đề số 1 (Cơ bản) năm 2015-2016

Đề KSCL môn Vật lý lớp 10 đề số 1 (Cơ bản) năm 2015-2016
Mô tả bộ sưu tập

Đề KSCL môn Vật lý lớp 10 đề số 1 (Cơ bản) năm 2015-2016

Đề KSCL môn Vật lý lớp 10 đề số 1 (Cơ bản) năm 2015-2016
Tóm tắt nội dung

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề KSCL môn Vật lý lớp 10 đề số 1 (Cơ bản) năm 2015-2016:

Câu 1: (3,0 điểm) Phát biểu định luật Jun-Len-xơ? Viết biểu thức, Cho biết ý nghĩa các đại lượng trong biểu thức. Áp dụng: Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở R và cường độ dòng điện qua bếp khi đó là I =2 A. Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 1s là 400 J. Hãy xác định R.
Câu 2: (2,0 điểm) Chuyển động thẳng đều là gì? Viết công thức tính tốc độ trung bình? Cho biết ý nghĩa các đại lượng trong công thức.
Câu 3: (2,0 điểm) Một ôtô đang chạy với vận tốc 43.2 m/s trên một đường thẳng thì tài xế tăng ga lên, sau 15 s đạt vận tốc là 15 m/s
a. Tính gia tốc của ôtô
b. Tính quãng đường ôtô đi được sau thời gian là 20 s
Câu 4: (3,0 điểm) Hai ôtô xuất phát cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 100 km, hai ôtô chuyển động thẳng đều trên đường thẳng AB và chuyển động ngược chiều nhau. Vận tốc của ôtô đi từ A là 40 km/h, của ôtô đi từ B là 60 km/h.
a. Viết phương trình chuyển động của 2 xe.
b. Xác định thời điểm hai xe gặp nhau.
c. Vị trí hai xe gặp nhau.

Hãy tham khảo đầy đủ Đề KSCL môn Vật lý lớp 10 đề số 1 (Cơ bản) năm 2015-2016 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản