Đề thi đại học khối B năm 2012

Chia sẻ: An | Ngày: | 15 đề thi

0
337
lượt xem
0
download
Xem 15 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi đại học khối B năm 2012

Mô tả BST Đề thi đại học khối B năm 2012

Việc tiếp cận một đề thi tuyển sinh rất có ích cho việc ôn tập của các bạn thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi TN PTQG & ĐHCĐ. Hiểu được điều này, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tạo thành BST Đề thi Đại học khối B năm 2011. Với các đề thi trong BST, các bạn sẽ bước đầu làm quen với cấu trúc của đề thi. Chúc bạn đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi đại học khối B năm 2012

Dưới đây là nội dung của tài liệu đầu tiên được trích trong bộ sưu tập Đề thi đại học khối B năm 2012.

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Tất cả các phản ứng của lưu huỳnh với kim loại đều cần đun nóng.
B. Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất từ quặng đolomit.
C. Ca(OH) được dùng làm mất tính cứng vĩnh cửu của nước.
D. CrO tác dụng với nước tạo ra hỗn hợp axit.
Câu 2: Đốt 5,6 gam Fe trong không khí, thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho toàn bộ X tác dụng với
dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa m gam
muối. Giá trị của m là
A. 18,0. B. 22,4. C. 15,6. D. 24,2.
Câu 3: Khi nói về kim loại kiềm, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Các kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim.
B. Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.
C. Từ Li đến Cs khả năng phản ứng với nước giảm dần.
D. Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp.
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai este đồng phân cần dùng 27,44 lít khí O2, thu được 23,52 lít khí CO và 18,9 gam H O. Nếu cho m gam X tác dụng hết với 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 27,9 gam chất rắn khan, trong đó có a mol muối Y và b mol muối Z (M < M ). Các thể tích khí đều đo ởđiều kiện tiêu chuẩn. Tỉ lệ a : b là.
Câu 5: Thủy phân este X mạch hở có công thức phân tử C H O , sản phẩm thu được có khả năng tráng bạc. Số este X thỏa mãn tính chất trên là
Câu 6: Thí nghiệm nào sau đây chứng tỏ trong phân tử glucozơ có 5 nhóm hiđroxyl?
A. Khử hoàn toàn glucozơ thành hexan.
B. Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 .
C. Tiến hành phản ứng tạo este của glucozơ với anhiđrit axetic.
D. Thực hiện phản ứng tráng bạc.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi đại học khối B năm 2012. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản