Đề thi đại học khối D năm 2011

Chia sẻ: An | Ngày: | 43 đề thi

0
1.067
lượt xem
0
download
Xem 43 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi đại học khối D năm 2011

Mô tả BST Đề thi đại học khối D năm 2011

Trân trọng giới thiệu với quý thầy cô và các em học sinh các đề thi hay, chất lượng nhất được tổng hợp trong BST Đề thi đại học khối D năm 2011 dưới đây. Bộ sưu tập này được chúng tôi chọn lọc và biên tập cẩn thận, hi vọng sẽ giúp các bạn có điều kiện ôn thi hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi đại học khối D năm 2011

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi đại học khối D năm 2011 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is closest inmeaning to the underlined part in each of the following questions.
Question 1: His new work has enjoyed a very good review from critics and readers.
A. viewing B. regard C. opinion D. look
Question 2: Such problems as haste and inexperience are a universal feature of youth.
A. marked B. separated C. shared D. hidden
Question 3: We have lived there for years and grown fond of the surroundings. That is why we donot want to leave.
A. possessed by the surroundings
B. planted many trees in the surroundings
C. loved the surroundings
D. haunted by the surroundings

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Question 4: Smoking is an extremely harmful habit. You should give it up immediately.
A. As smoking is an extremely harmful habit, you should give it up immediately.
B. You should give up smoking immediately and you will fall into an extremely harmful habit.
C. When you give up smoking immediately, you will affect your health with this harmful habit.
D. Stop your smoking immediately so it will become one of your extremely harmful habits.
Question 5: His academic record at high school was poor. He failed to apply to that prestigiousinstitution.
A. His academic record at high school was poor as a result of his failure to apply to thatprestigious institution.
B. Failing to apply to that prestigious institution, his academic record at high school was poor.
C. His academic record at high school was poor; as a result, he failed to apply to that prestigious institution.
D. His academic record at high school was poor because he didn’t apply to that prestigious institution.
Question 6: He cannot lend me the book now. He has not finished reading it yet.
A. Having finished reading the book, he cannot lend it to me.
B. He cannot lend me the book until he has finished reading it.
C. As long as he cannot finish reading the book, he will lend it to me.
D. Not having finished reading the book, he will lend it to me.
Question 7: He behaved in a very strange way. That surprised me a lot.
A. His behaviour was a very strange thing, that surprised me most.
B. He behaved very strangely, which surprised me very much.
C. What almost surprised me was the strange way he behaved.
D. I was almost not surprised by his strange behaviour.
Question 8: Crazianna is a big country. Unfortunately, it has never received respect from its neighbours.
A. Though Crazianna is a big country, it has never received respect from its neighbours.
B. It is Crazianna, a big country, that has never received respect from its neighbours.
C. Crazianna has never received respect from its neighbours because it is a big country.
D. Crazianna is such a big country that it has never received respect from its neighbours.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest inthe position of the main stress in each of the following questions.
Question 9: A. represent B. permanent C. sentiment D. continent
Question 10: A. future B. involve C. prospect D. guidance
Question 11: A. accuracy B. fabulous C. immediate D. optimist
Question 12: A. facilitate B. intimacy C. participate D. hydrology
Question 13: A. reduction B. popular C. romantic D. financial

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có BST Đề thi đại học khối D năm 2011 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản