Đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2013

Chia sẻ: An | Ngày: | 10 đề thi

0
281
lượt xem
1
download
Xem 10 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2013

Mô tả BST Đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2013

Để giúp cho việc ôn tập của bạn đạt kết quả cao, Thư viện eLib xin trân trọng giới thiệu BST Đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2013. Các đề thi trong BST được chọn lọc và biên soạn cẩn thận, rất tiện cho việc tham khảo. Chúc các bạn đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2013. Mời quý thầy cô tham khảo:

Câu 1: Khối lượng Ag thu được khi cho 0,1 mol CH3CHO phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO trong NH , đun nóng là
A. 21,6 gam. B. 43,2 gam. C. 16,2 gam. D. 10,8 gam.
Câu 2: Hỗn hợp X gồm 3,92 gam Fe, 16 gam Fe O và m gam Al. Nung X ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Phần một tác dụng với dung dịch H SO loãng (dư), thu được 4a mol khí H . Phần hai phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu được a mol khí H2. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 3,51. B. 4,05. C. 5,40. D. 7,02.
Câu 3: Tơ nilon-6,6 là sản phẩm trùng ngưng của
A. axit ađipic và etylen glicol.
B. axit ađipic và hexametylenđiamin.
C. axit ađipic và glixerol.
D. etylen glicol và hexametylenđiamin.
Câu 4: Ở điều kiện thích hợp xảy ra các phản ứng sau:
(a) 2C +  Ca ⎯⎯> CaC . (b) C + 2H ⎯⎯> CH .

(c) C + CO ⎯⎯> 2CO. (d) 3C + 4Al ⎯⎯> Al C .
Trong các phản ứng trên, tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng
A. (a). B. (c). C. (d). D. (b).
Câu 5: Tiến hành các thí nghiệm sau :
(a) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4 loãng.
(b) Cho hơi ancol etylic đi qua bột CuO nung nóng.
(c) Sục khí etilen vào dung dịch Br trong CCl .
(d) Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch AgNO trong NH dư, đun nóng.
e) Cho Fe O vào dung dịch H SO đặc, nóng

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là
A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.
Câu 6: Oxi hóa hoàn toàn 3,1 gam photpho trong khí oxi dư. Cho toàn bộ sản phẩm vào 200 ml dung dịch NaOH 1M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Khối lượng muối trong X là
A. 16,4 gam. B. 14,2 gam. C. 12,0 gam. D. 11,1 gam.
Câu 7: Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl (hiệu suất 100%, điện cực trơ, màng ngăn xốp), đến khi nước bắt đầu bịđiện phân ở cả hai điện cực thì ngừng điện phân, thu được dung dịch X và 6,72 lít khí (đktc) ở anot. Dung dịch X hòa tan tối đa 20,4 gam Al O . Giá trị của m là
A. 25,6. B. 51,1. C. 50,4. D. 23,5.
Câu 8: Các chất trong dãy nào sau đây đều tạo kết tủa khi cho tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng?
A. vinylaxetilen, glucozơ, axit propionic.
B. vinylaxetilen, glucozơ, anđehit axetic.
C. glucozơ, đimetylaxetilen, anđehit axetic.
D. vinylaxetilen, glucozơ, đimetylaxetilen.
 

Thư viện eLib mong rằng BST Đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2013 sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản