Đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2011

Chia sẻ: An | Ngày: | 7 đề thi

0
280
lượt xem
8
download
Xem 7 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2011

Mô tả BST Đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2011

Với mong muốn cung cấp nhiều tài liệu hay cho quý thầy cô và các em học sinh, thư viện eLib đã chọn lọc và biên tập các đề thi hay tạo thành bộ Đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2011. Hi vọng, đây sẽ là những tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2011

Đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2011 là tập hợp các đề thi Hóa hay sẽ giúp bạn tham khảo trước cấu trúc đề thi và các dạng bài tập Hóa để luyện thi điểm cao.

Câu 1: Khi cho 0,15 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sau khi phản ứng kết thúc thì lượng NaOH phản ứng là 12 gam và tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Số đồng phân cấu tạo của X thoả mãn các tính chất trên là

A. 5. B. 2. C. 4. D. 6.

Câu 2: Dãy gồm các chất (hoặc dung dịch) đều phản ứng được với dung dịch FeCl2 là:
A. Bột Mg, dung dịch BaCl2, dung dịch HNO3.
B. Khí Cl2, dung dịch Na2CO3, dung dịch HCl.
C. Bột Mg, dung dịch NaNO3, dung dịch HCl.
D. Khí Cl2, dung dịch Na2S, dung dịch HNO3.
Câu 4: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Nung NH NO  rắn.                                 (b) Đun nóng NaCl tinh thể với dung dịch H SO  (đặc).
(c) Sục khí Cl  vào dung dịch NaHCO .    (d) Sục khí CO  vào dung dịch Ca(OH)  (dư).
(e) Sục khí SO  vào dung dịch KMnO .     (g) Cho dung dịch KHSO  vào dung dịch NaHCO .
(h) Cho PbS vào dung dịch HCl (loãng).  (i) Cho Na SO  vào dung dịch H SO  (dư), đun nóng.
    Số thí nghiệm sinh ra chất khí là
    A. 4.                         B. 6.                         C. 5.                         D. 2.

Câu 6: Hỗn hợp M gồm một anđehit và một ankin (có cùng số nguyên tử cacbon). Đốt cháy hoàn toàn x mol hỗn hợp M, thu được 3x mol CO  và 1,8x mol H O. Phần trăm số mol của anđehit trong hỗn hợp M là
    A. 30%.                       B. 40%.                       C. 50%.                       D. 20%.
Câu 7: Dãy gồm các kim loại có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối là:
    A. Na, K, Ca.                 B. Na, K, Ba.                 C. Li, Na, Mg.                D. Mg, Ca, Ba.
Câu 8: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm m gam Al và 4,56 gam Cr O  (trong điều kiện không có O2), sau khi phản ứng kết thúc, thu được hỗn hợp X. Cho toàn bộ X vào một lượng dư dung dịch HCl (loãng, nóng), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,016 lít H2 (đktc). Còn nếu cho toàn bộ X vào một lượng dư dung dịch NaOH (đặc, nóng), sau khi các phản ứng kết thúc thì số mol NaOH đã phản ứng là
    A. 0,14 mol.                  B. 0,08 mol.                  C. 0,16 mol.                  D. 0,06 mol.

eLib.vn sẽ đồng hành cùng bạn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới kho Đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2011. Chúc bạn luyện thi tốt
Đồng bộ tài khoản