Đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2012

Chia sẻ: An | Ngày: | 18 đề thi

0
469
lượt xem
1
download
Xem 18 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2012

Mô tả BST Đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2012

Hãy đến với thư viện eLib để làm quen với đề thi TN PTQG & ĐHCĐ. Chúng tôi sưu tầm đề thi chất lượng nhất tạo thành BST Đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2012 để giúp các bạn có điều kiện tham khảo cấu trúc và các dạng câu hỏi trong đề thi. Chúng tôi hi vọng, các đề thi trong BST sẽ giúp bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2012

Đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2012 sẽ giúp bạn khảo sát với các dạng bài tập trong đề thi đại học. Chúc bạn ôn tập và luyện thi tốt.

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Tất cả các phản ứng của lưu huỳnh với kim loại đều cần đun nóng.
B. Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất từ quặng đolomit.
C. Ca(OH) được dùng làm mất tính cứng vĩnh cửu của nước.
D. CrO tác dụng với nước tạo ra hỗn hợp axit.
Câu 2: Đốt 5,6 gam Fe trong không khí, thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho toàn bộ X tác dụng với
dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa m gam
muối. Giá trị của m là
A. 18,0. B. 22,4. C. 15,6. D. 24,2.
Câu 3: Khi nói về kim loại kiềm, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Các kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim.
B. Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.
C. Từ Li đến Cs khả năng phản ứng với nước giảm dần.
D. Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp.
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai este đồng phân cần dùng 27,44 lít khí O2, thu được 23,52 lít khí CO và 18,9 gam H O. Nếu cho m gam X tác dụng hết với 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 27,9 gam chất rắn khan, trong đó có a mol muối Y và b mol muối Z (M < M ). Các thể tích khí đều đo ởđiều kiện tiêu chuẩn. Tỉ lệ a : b là.
A. 2 : 3. B. 4 : 3. C. 3 : 2. D. 3 : 5.
Câu 5: Thủy phân este X mạch hở có công thức phân tử C H O , sản phẩm thu được có khả năng tráng bạc. Số este X thỏa mãn tính chất trên là
A. 4. B. 3. C. 6. D. 5.
Câu 6: Thí nghiệm nào sau đây chứng tỏ trong phân tử glucozơ có 5 nhóm hiđroxyl?
A. Khử hoàn toàn glucozơ thành hexan.
B. Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 .
C. Tiến hành phản ứng tạo este của glucozơ với anhiđrit axetic.
D. Thực hiện phản ứng tráng bạc.
 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2012 trên eLib.vn để ôn tập và luyện thi đạt điểm cao.
Đồng bộ tài khoản