Đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2014

Chia sẻ: An | Ngày: | 15 đề thi

0
466
lượt xem
0
download
Xem 15 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2014

Mô tả BST Đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2014

Để tránh hoang mang trong kỳ thi tuyển sinh TN PTQG & ĐHCĐ tới, bạn cần tiếp xúc với các đề thi tuyển sinh của các năm trước. Thư viện eLib xin giới thiệu tới các bạn BST Đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2014 nhằm giúp các bạn làm quen với cấu trúc của đề thi. Hi vọng, BST này sẽ giúp bạn tự tin hơn trong kỳ thi tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2014

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2014. Mời quý thầy cô tham khảo:

Câu 1: Amino axit X trong phân tử chỉ chứa hai loại nhóm chức. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 0,2 mol NaOH, thu được 17,7 gam muối. Số nguyên tử hiđro trong phân tử X là

A. 6. B. 8. C. 7. D. 9.
Câu 3: Một bình kín chỉ chứa các chất sau: axetilen (0,5 mol), vinylaxetilen (0,4 mol), hiđro (0,65 mol) và một ít bột niken. Nung nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 bằng 19,5. Khí X phản ứng vừa đủ với 0,7 mol AgNO3 trong dung dịch NH3, thu được m gam kết tủa và 10,08 lít hỗn hợp khí Y (đktc). Khí Y phản ứng tối đa với 0,55 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là A. 92,0. B. 91,8. C. 75,9. D. 76,1.

Câu 4: Cho muối X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch chứa hai chất tan. Mặt khác, cho a gam dung dịch muối X tác dụng với a gam dung dịch Ba(OH)2, thu được 2a gam dung dịch Y. Công thức của X là

A. NaHS. B. NaHSO4. C. KHSO3. D. KHS.

Câu 5: Axit nào sau đây là axit béo?

A. Axit ađipic. B. Axit glutamic. C. Axit axetic. D. Axit stearic.

Câu 6: Cho 3,48 gam bột Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm HCl (dư) và KNO3, thu được dung dịch X chứa m gam muối và 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N2 và H2. Khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 11,4. Giá trị của m là

A. 16,085. B. 18,300. C. 14,485. D. 18,035.

Câu 7: Chất X có công thức phân tử C6H8O4. Cho 1 mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH, thu được chất Y và 2 mol chất Z. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc, thu được đimetyl ete. Chất Y phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được chất T. Cho T phản ứng với HBr, thu được hai sản phẩm là đồng phân cấu tạo của nhau. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Chất Y có công thức phân tử C4H4O4Na2.

B. Chất Z làm mất màu nước brom.

C. Chất T không có đồng phân hình học.

D. Chất X phản ứng với H2 (Ni, to) theo tỉ lệ mol 1 : 3.

Câu 8: Hỗn hợp X gồm hai muối R2CO3 và RHCO3. Chia 44,7 gam X thành ba phần bằng nhau:
- Phần một tác dụng hoàn toàn với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 35,46 gam kết tủa. - Phần hai tác dụng hoàn toàn với dung dịch BaCl2 dư, thu được 7,88 gam kết tủa. - Phần ba tác dụng tối đa với V ml dung dịch KOH 2M.

Giá trị của V là

A. 200. B. 70. C. 180. D. 110.
 

Thư viện eLib mong rằng BST Đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2014 sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản