Đề thi đại học môn Lý khối A năm 2008

Chia sẻ: An | Ngày: | 6 đề thi

0
231
lượt xem
0
download
Xem 6 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi đại học môn Lý khối A năm 2008

Mô tả BST Đề thi đại học môn Lý khối A năm 2008

Trân trọng giới thiệu với quý thầy cô và các em học sinh các đề thi hay, chất lượng nhất được tổng hợp trong BST Đề thi đại học môn Lý khối A năm 2008 dưới đây. Bộ sưu tập này được chúng tôi chọn lọc và biên tập cẩn thận, hi vọng sẽ giúp các bạn có điều kiện ôn thi môn Lý hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi đại học môn Lý khối A năm 2008

Mời quý thầy cô và các em tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi đại học môn Lý khối A năm 2008 dưới đây của chúng tôi.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008
Môn thi: VẬT LÍ, khối A
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian làm bài: 90 phút.
(Đề thi có 08 trang)

Mã đề thi 128

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:............................................................................


PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40):
Câu 1: Khi chiếu lần lượt hai bức xạ có tần số là f1, f2 (với f1 < f2) vào một quả cầu kim loại đặt cô
lập thì đều xảy ra hiện tượng quang điện với điện thế cực đại của quả cầu lần lượt là V1, V2. Nếu
chiếu đồng thời hai bức xạ trên vào quả cầu này thì điện thế cực đại của nó là
A. V2. B. (V1 + V2). C. V1. D. |V1 -V2|.
Câu 2: Trong thí nghiệm về sóng dừng, trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m với hai đầu cố định, người
ta quan sát thấy ngoài hai đầu dây cố định còn có hai điểm khác trên dây không dao động. Biết
khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,05 s. Vận tốc truyền sóng trên dây là
A. 16 m/s. B. 4 m/s. C. 12 m/s. D. 8 m/s.
Câu 3: Đối với sự lan truyền sóng điện từ thì
A. vectơ cường độ điện trường E và vectơ cảm ứng từ B luôn vuông góc với phương truyền
sóng.
B. vectơ cường độ điện trường E và vectơ cảm ứng từ B luôn cùng phương với phương truyền
sóng.
C. vectơ cảm ứng từ B cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cường độ điện trường E
vuông góc với vectơ cảm ứng từ B .
D. vectơ cường độ điện trường E cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cảm ứng từ B
vuông góc với vectơ cường độ điện trường E .
Câu 4: Cơ năng của một vật dao động điều hòa
A. tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi.
B. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật.
C. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật.
D. bằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng.
Câu 5: Hạt nhân 10 Be có khối lượng 10,0135u. Khối lượng của nơtrôn (nơtron) mn = 1,0087u, khối
4
lượng của prôtôn (prôton) mp = 1,0073u, 1u = 931 MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân
10
4 Be là
A. 0,6321 MeV. B. 63,2152 MeV. C. 6,3215 MeV. D. 632,1531 MeV.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng dao động điện từ tự do (dao động riêng)
trong mạch dao động điện từ LC không có điện trở thuần?
A. Năng lượng từ trường cực đại bằng năng lượng điện từ của mạch dao động.
B. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên điều hòa với tần số bằng một nửa
tần số của cường độ dòng điện trong mạch.
C. Khi năng lượng điện trường giảm thì năng lượng từ trường tăng.
D. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng tổng năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện
và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm.
Câu 7: Tia Rơnghen có
A. cùng bản chất với sóng vô tuyến.
B. cùng bản chất với sóng âm.
C. điện tích âm.
D. bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại.

Trang 1/8 - Mã đề thi 128
Câu 8: Hạt nhân A đang đứng yên thì phân rã thành hạt nhân B có khối lượng m B và hạt α có khối
lượng mα . Tỉ số giữa động năng của hạt nhân B và động năng của hạt α ngay sau phân rã bằng
2 2
m ⎛m ⎞ ⎛m ⎞ m
A. B . B. ⎜ B ⎟ . C. ⎜ α ⎟ . D. α .
mα ⎝ mα ⎠ ⎝ mB ⎠ mB
Câu 9: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R, mắc nối tiếp với tụ điện.
π
Biết hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây lệch pha so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch.
2
Mối liên hệ giữa điện trở thuần R với cảm kháng ZL của cuộn dây và dung kháng ZC của tụ điện là
A. R 2 = ZL (ZL - ZC ) . B. R 2 = ZL (ZC - ZL ) . C. R 2 = ZC (ZC - ZL ) . D. R 2 = ZC (ZL - ZC ) .
A1 A2
Câu 10: Hạt nhân Z1 X phóng xạ và biến thành một hạt nhân Z2 Y bền. Coi khối lượng của hạt nhân
A1
X, Y bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Biết chất phóng xạ Z1 X có chu kì bán rã là T. Ban
A1
đầu có một khối lượng chất Z1 X , sau 2 chu kì bán rã thì tỉ số giữa khối lượng của chất Y và khối
lượng của chất X là
A A2 A2 A1
A. 4 1 . B. 3 . C. 4 . D. 3 .
A2 A1 A1 A2
Câu 11: Một vật dao động điều hòa có chu kì là T. Nếu chọn gốc thời gian t = 0 lúc vật qua vị trí cân
bằng, thì trong nửa chu kì đầu tiên, vận tốc của vật bằng không ở thời điểm
T T T T
A. t = . B. t = . C. t = . D. t = .
8 4 6 2
Câu 12: Một lá thép mỏng, một đầu cố định, đầu còn lại được kích thích để dao động với chu kì
không đổi và bằng 0,08 s. Âm do lá thép phát ra là
A. siêu âm. B. hạ âm.
C. nhạc âm. D. âm mà tai người nghe được.
Câu 13: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ)?
A. Đơn vị đo độ phóng xạ là becơren.
B. Độ phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng
xạ.
C. Với mỗi lượng chất phóng xạ xác định thì độ phóng xạ tỉ lệ với số nguyên tử của lượng chất đó.
D. Độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ phụ thuộc nhiệt độ của lượng chất đó.
Câu 14: Đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở thuần
1
R và tụ điện có điện dung C. Khi dòng điện có tần số góc chạy qua đoạn mạch thì hệ số công
LC
suất của đoạn mạch này
A. bằng 0. B. phụ thuộc điện trở thuần của đoạn mạch.
C. bằng 1. D. phụ thuộc tổng trở của đoạn mạch.
Câu 15: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ và có các pha ban đầu là
π π
và − . Pha ban đầu của dao động tổng hợp hai dao động trên bằng
3 6
π π π π
A. . B. . C. - . D. .
12 6 2 4

Chúng tôi mong rằng BST Đề thi đại học môn Lý khối A năm 2008 sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.
Đồng bộ tài khoản