Đề thi đại học môn Lý khối A năm 2009

Chia sẻ: An | Ngày: | 6 đề thi

0
214
lượt xem
1
download
Xem 6 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi đại học môn Lý khối A năm 2009

Mô tả BST Đề thi đại học môn Lý khối A năm 2009

Thư viện eLib mong muốn chia sẻ với các bạn thí sinh áp lực của kỳ thi TN PTQG & ĐHCĐ sắp tới. Chính vì vậy, chúng tôi đã sưu tầm đề thi hay, chất lượng nhất tạo thành BST Đề thi đại học môn Lý khối A năm 2009 nhằm giúp các bạn có điều kiện làm quen với cấu trúc đề thi. Chúng tôi hi vọng, với các đề thi này, bạn sẽ tự tin hơn trong kỳ thi tuyển sinh tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi đại học môn Lý khối A năm 2009

Mời quý thầy cô và các em tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi đại học môn Lý khối A năm 2009 dưới đây của chúng tôi.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009
Môn thi: VẬT LÍ; Khối: A
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề.
(Đề thi có 07 trang)

Mã đề thi 915

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:............................................................................
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ
điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian
A. với cùng biên độ. B. luôn ngược pha nhau.
C. luôn cùng pha nhau. D. với cùng tần số.
Câu 2: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 10 Ω, cuộn
1 10-3
cảm thuần có L = (H) , tụ điện có C = (F) và điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần là
10π 2π
π
u L = 20 2cos(100πt + ) (V) . Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là
2
π π
A. u = 40 2 cos(100πt + ) (V). B. u = 40cos(100πt - ) (V).
4 4
π π
C. u = 40 2 cos(100πt - ) (V). D. u = 40cos(100πt + ) (V).
4 4
Câu 3: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch AB gồm cuộn cảm
thuần có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp theo thứ tự trên. Gọi
UL, UR và UC lần lượt là các điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử. Biết điện áp giữa hai đầu
π
đoạn mạch AB lệch pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch NB (đoạn mạch NB gồm R và C).
2
Hệ thức nào dưới đây là đúng?
A. U 2 = U C + U 2 + U 2 . B. U 2 = U R + U C + U 2 . C. U 2 = U 2 + U C + U 2 . D. U C = U R + U L + U 2 .
R
2
L
2 2
L L R
2 2 2 2

Câu 4: Cho phản ứng hạt nhân: 31T + 2 D → 2 He + X . Lấy độ hụt khối của hạt nhân T, hạt nhân D, hạt
1
4

nhân He lần lượt là 0,009106 u; 0,002491 u; 0,030382 u và 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng tỏa ra
của phản ứng xấp xỉ bằng
A. 15,017 MeV. B. 200,025 MeV. C. 17,498 MeV. D. 21,076 MeV.
Câu 5: Trong sự phân hạch của hạt nhân 235 U , gọi k là hệ số nhân nơtron. Phát biểu nào sau đây là
92 đúng?
A. Nếu k = 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra.
B. Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra.
C. Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì và có thể gây nên bùng nổ.
D. Nếu k < 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền xảy ra và năng lượng tỏa ra tăng nhanh.
Câu 6: Khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Phôtôn có thể chuyển động hay đứng yên tùy thuộc vào nguồn sáng chuyển động hay đứng yên.
B. Năng lượng phôtôn càng nhỏ khi cường độ chùm ánh sáng càng nhỏ.
C. Ánh sáng được tạo bởi các hạt gọi là phôtôn.
D. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi tần số của ánh sáng ứng với phôtôn đó càng nhỏ.
Câu 7: Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã T. Cứ sau một khoảng thời gian bằng bao nhiêu thì số
hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian đó bằng ba lần số hạt nhân còn lại của đồng vị ấy?
A. 3T. B. T. C. 2T. D. 0,5T.

Chúng tôi mong rằng BST Đề thi đại học môn Lý khối A năm 2009 sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.
Đồng bộ tài khoản