Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2012

Chia sẻ: An | Ngày: | 7 đề thi

0
275
lượt xem
2
download
Xem 7 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2012

Mô tả BST Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2012

Kỳ thi TN PTQG & ĐHCĐ gây áp lực nặng nề đối với các bạn thí sinh. Ai cũng gấp rút cho việc ôn thi của mình để sẵn sàng bước vào một kỳ thi đầy thử thách. Để giúp các bạn có sự chuẩn bị kỹ càng nhất, chúng tôi xin giới thiệu BST Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2012. Thư viện eLib chúc các bạn ôn thi thật tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2012

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2012. Mời quý thầy cô tham khảo:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

Question 1: A. amaze B. offer C. release D. believe
Question 2: A. socialise B. memory C. tradition D. animal
Question 3: A. biology B. ability C. interactive D. inaccurate
Question 4: A. actor B. career C. rubbish D. cocktail
Question 5: A. similar B. attractive C. chemical D. calculate

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questions.
Question 6: Not until he got home he realised he had forgotten to give her the present.
Question 7: A novel is a story long enough to fill a complete book, in that the characters and events are usually imaginary.
Question 8: A lot of people stop smoking because they are afraid their health will be affected and early death.
Question 9: He has hardly never given a more impressive performance than this.
Question 10: The student must have her assessment form fill in by the examiner during the oral exam

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following q uestions.
Question 11: They live on a busy road. ______ a lot of noise from traffic.
A. There must be B. It must be C. It must have been D. There must have
Question 12: He died ______ lung cancer last month, leaving his wife in great shock.
A. by B. for C. in D. of
Question 13: Lora: “Do you mind if I turn on the fan?”
Maria: “______.”
A. Not for me B. Not at all C. Never mind D. Not enough

Thư viện eLib mong rằng BST Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2012 sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản