Đề thi Đại học môn Tiếng Pháp năm 2008

Chia sẻ: An | Ngày: | 7 đề thi

0
187
lượt xem
0
download
Xem 7 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Đại học môn Tiếng Pháp năm 2008

Mô tả BST Đề thi Đại học môn Tiếng Pháp năm 2008

Bao căng thẳng, áp lực đều dồn lên đôi vai của các bạn thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi TN PTQG & ĐHCĐ. Hiểu được nỗi khổ tâm của các bạn, Thư viện eLib đã sưu tầm các đề thi hay, chất lượng nhất tạo thành BST Đề thi Đại học môn Tiếng Pháp năm 2008 nhằm giúp các bạn thí sinh bước đầu tìm hiểu, nắm được cấu trúc đề. Chúng tôi hi vọng, tài liệu này sẽ giúp bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Đại học môn Tiếng Pháp năm 2008

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Đại học môn Tiếng Pháp năm 2008. Mời quý thầy cô tham khảo:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008
Môn thi: TIẾNG PHÁP, khối D
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian làm bài: 90 phút.
(Đề thi có 05 trang)

Mã đề thi 968

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:............................................................................
ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.

Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 1 đến 10.
MOINS POLLUER
Tant que l’eau douce était abondante, la pollution ne posait pas trop de problèmes: on épurait les eaux
usées pour qu’elles soient réutilisables dans la nature et redeviennent buvables au bout d’un certain temps. Et
selon l’ONU, si l’on ne fait rien, en 2050, on aura besoin de l’eau de tous les fleuves et rivières pour
l’épuration d’eaux usées !
Les pays riches ont trouvé une solution : ils dépolluent les eaux usées avant de les rejeter. L’eau des villes
est traitée et filtrée dans des usines d’épuration. Mais tout le monde ne peut pas se payer de telles usines. Dans
les pays pauvres, 90% des eaux usées sont rejetées telles quelles, sans aucun traitement. Comment polluer
moins sans que cela coûte trop cher ?
Sciences et vie junior, No 190, juillet 2005.
Câu 1: Ce document est tiré ______
A. d’une revue hebdomadaire. B. d’une revue mensuelle.
C. d’une revue trimestrielle. D. d’un quotidien.
Câu 2: Il s’agit ______
A. d’un fait divers. B. d’un reportage. C. d’une description. D. d’un récit.
Câu 3: Le texte porte sur ______
A. l’épuration des eaux usées.
B. la réutilisation des eaux traitées.
C. la pollution de l’eau.
D. la pollution de l’eau et la solution de ce problème.
Câu 4: La pollution de l’eau ne posait pas trop de problèmes car ______
A. on n’avait pas besoin d’eau douce. B. on a rejeté l’eau polluée dans les mers.
C. on n’y a pas vraiment fait attention. D. on avait suffisamment d’eau douce.
Câu 5: On épurait les eaux usées pour ______
A. les réutiliser dans l’industrie. B. les réutiliser plus tard.
C. les consommer comme boisson. D. les rejeter dans les lacs.
Câu 6: Selon l’ONU, pour avoir suffisamment d’eau douce en 2050, ______
A. on a beaucoup de choses à faire. B. on ne peut rien faire.
C. on puisera de l’eau aux fleuves. D. on n’a rien à faire.
Câu 7: On a pu résoudre le problème de pollution de l’eau dans______
A. tous les pays. B. les pays riches. C. les pays européens. D. les pays pauvres.
Câu 8: Les usines d’épuration traitent ______
A. l’eau des mers. B. l’eau des rivières. C. l’eau des fleuves. D. l’eau usée des villes.
Câu 9: Dans les pays pauvres, ______
A. Toutes les eaux usées sont rejetées sans être traitées.
B. On rejette 90 % des eaux usées après leur traitement.
C. On rejette directement 90 % des eaux usées.
D. On garde toutes les eaux usées telles quelles.
Câu 10: Pour limiter la pollution de l’eau sans dépenser trop d’argent, ______
A. on ne fait rien. B. on a trouvé une solution.
C. on n’a pas encore trouvé de solution. D. on ne peut jamais trouver une solution.

ELib mong rằng BST Đề thi Đại học môn Tiếng Pháp năm 2008 sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản