Đề thi giữa học kì I môn Hóa lớp 12 năm 2015-2016

Chia sẻ: Mai Phuong | Ngày: | 18 đề thi

0
63
lượt xem
5
download
Xem 18 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi giữa học kì I môn Hóa lớp 12 năm 2015-2016

Mô tả BST Đề thi giữa học kì I môn Hóa lớp 12 năm 2015-2016

Hóa học là môn học tương đối khó đối với tất cả các bạn học sinh, các em sẽ càng lo lắng hơn khi kì thi sắp đến nhưng kiến thức chưa nắm vững. Đừng lo, vì đã có Thư viện eLib chúng tôi sẽ hệ thống lại kiến thức cho các em thông qua BST Đề thi giữa học kì I môn Hóa lớp 12 năm 2015-2016, qua BST hy vọng các em học sinh sẽ đạt kết quả cao trong kì thi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi giữa học kì I môn Hóa lớp 12 năm 2015-2016

 Bên dưới là một phần nội dung của bộ sưu tập  Đề thi giữa học kì I môn Hóa lớp 12 năm 2015-2016:

Nguyên tử khối các nguyên tố: H=1; C=12; N=14; K=39; O=16; Na=23; Ca=40; Ag=108
Câu 1: Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X

A CH3COOCH3. B C2H5COOCH3. C CH3COOC2H5. D C2H3COOC2H5
Câu 2: Trong các dung dịch CH3-CH2-NH2, H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH(NH2)-COOH, HOOC-CH2-
CH2-CH(NH2)-COOH, số dung dịch làm xanh quỳ tím là
A 3 B 1 C 4 D 2
Câu 3: Các loài thủy hải sản như lươn, cá … thường có nhiều nhớt, nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng hầu
hết các chất này là các loại protein (chủ yếu là muxin). Để làm sạch nhớt thì không thể dùng biện pháp
nào sau đây:
A Dùng tro thực vật. B Rửa bằng nước lạnh.
C Dùng nước vôi. D Dùng giấm ăn.
Câu 4: Đun 2,2g este có công thức phân tử C4H8O2 với dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thu được
2,05g muối. Công thức cấu tạo của este là
A CH3COOC2H5 B. HCOOCH(CH3)2 C. C2H5COOCH3 D. HCOOCH2CH2CH3
Câu 5: Để chứng minh tính lưỡng tính của NH2-CH2-COOH (X), ta cho X tác dụng với
A HNO3, CH3COOH. B HCl, NaOH. C NaOH, NH3. D
Na2CO3, HCl.
Câu 6: Dãy các chất đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch H2SO4 đun nóng là:
A glucozơ, saccarozơ và fructozơ B fructozơ, saccarozơ và tinh bột
C glucozơ, tinh bột và xenlulozơ D saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ
Câu 7: Bột ngọt (mì chính) là muối mono natri của axit glutamic hay natri glutamat, được dùng làm chất
điều vị. Nếu dùng chất này với hàm lượng cao sẽ gây hại cho noron thần kinh nên đã được khuyến cáo là
không nên lạm dụng gia vị này. Theo Ủy Ban Chuyên gia về Phụ gia Thực phẩm (JECFA) của Tổ chức Y
tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Nông lương Quốc tế (FAO) thì bột ngọt cho phép dùng an toàn với liều
dùng hàng ngày chấp nhận được là 0-120mg/kg. Vậy một người có thể trọng là 50 kg thì lượng bột ngọt
tối đa sử dụng trong 1 ngày là:
A 12 gam B 6 gam C 1,2 gam D 0,6 gam
Câu 8: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra glixerol?
A Triolein. B Glucozơ C Saccarozơ. D Metyl axetat.
Câu 9: Đun nóng este CH COOC H (phenyl axetat) với lượng dư dung dịch NaOH, thu được các sản
3 6 5
phẩm hữu cơ là
A CH COOH và C H ONa. B CH COONa và C H ONa.
3 6 5 3 6 5
C CH COOH và C H OH. D CH OH và C H ONa.
3 6 5 3 6 5
Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A Triolein có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro khi đun nóng có xúc tác Ni.
B Các chất béo thường không tan trong nước và nhẹ hơn nước.
C Chất béo là trieste của etylen glicol với các axit béo.
D Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dung dịch kiềm.

Vui lòng đăng nhập và download về máy để xem nội dung đầy đủ.
Đồng bộ tài khoản