Đề thi học kì 1 lớp 8 huyện Bình Giang năm 2013 - 2014

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 đề thi

0
178
lượt xem
4
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì 1 lớp 8 huyện Bình Giang năm 2013 - 2014

Mô tả BST Đề thi học kì 1 lớp 8 huyện Bình Giang năm 2013 - 2014

Để không bỡ ngỡ khi bước vào kỳ thi học kỳ 1, thư viện eLib giới thiệu với các em bộ Đề thi học kì 1 lớp 8 huyện Bình Giang năm 2013 - 2014. Bộ đề thi được chọn lọc từ các năm trước, nội dung đa dạng sẽ giúp các em làm quen với các dạng bài tập khó, cấu trúc đề thi. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì 1 lớp 8 huyện Bình Giang năm 2013 - 2014

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi học kì 1 lớp 8 huyện Bình Giang năm 2013 - 2014 dưới đây:

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently. (0.5 pts)
1- A. humid B. handicapped C. hour D. hairdresser
2- A. worked B. learned C. watched D. placed
3- A. come B. done C. once D. home
4- A. happy B. hat C. face D. fan
5- A. smile B. thin C. improve D. skill

II. Listen to the passage about Mr. Minh and decide if the statements are True (T) or False (F). (2.0 pts)
1. Mr. Minh is 55 years old.
2. He enjoys living in the countryside.
3. He can enjoy the fresh and clean air of the country.
4. He can't sleep well at night.

III. Choose the best option marked A, B, C or D to complete each sentence. (2.5 pts)
1. I ______ a letter from my old friend last week.
A. receive B. to receive C. receiving D. received
2. He is not ______ get married.
A. enough old to B. enough old for C. old enough to D. old enough for
3. They enjoy ______ jokes.
A. to tell B. tell C. telling D. told
4. He will be back _______ 4.15 and 4.30.
A. between B. from C. at D. to
5. Long used to ______ soccer last year
A. play B. played C. playing D. plays
 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi học kì 1 lớp 8 huyện Bình Giang năm 2013 - 2014 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản