Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2012 (Chương trình cơ bản)

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 đề thi

0
206
lượt xem
15
download
Xem 3 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2012  (Chương trình cơ bản)

Mô tả BST Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2012 (Chương trình cơ bản)

Chúng tôi xin giới thiệu đến các em học sinh bộ sưu tập Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2012 (Chương trình cơ bản). Bao gồm nhiều đề thi học kỳ 1 của các năm học trước nhằm giúp các em học sinh luyện tập, củng cố các kiến thức đã được học. Từ đó, nhớ kiến thức lâu hơn và bước vào kỳ thi học kỳ 1 tới với tâm thế tự tin hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2012 (Chương trình cơ bản)

Mời các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của đề thi đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2012 (Chương trình cơ bản) dưới đây:

I. Phần trắc nghiệm. (5 điểm)
Câu 1. C5H10O2 có bao nhiêu đồng phân este của axit fomic?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 2. CH3COOCH2CH2CH3 có tên gọi là:
A. propyl axetat B. isopropyl axetat C. metyl axetat D. etyl axetat
Câu 3. Cho các chất: NH3, C6H5NH2, CH3NH2, (CH3)2NH. Chất có lực bazơ mạnh nhất là:
A. CH3NH2 B. (CH3)2NH C. C6H5NH2 D. NH3
Câu 4. H2N-[CH2]4-CH(NH2)-COOH có tên gọi là: A. Glyxin; B. Alanin; C. Lysin; D. axit glutamic.
Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai amin no, đơn chức là đồng đẳng liên tiếp nhau thu được 1,12 lít khí CO2 (đktc) và 1,8 g H2O. Công thức của hai amin là
A. CH3NH2 và C2H5NH2; B. C2H5NH2 và C3H7NH2; C.C3H7NH2 và C4H9NH2; D. C5H11NH2 và C3H7NH2.
Câu 6. X là một α – amino axit no chỉ chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH. Cho 13,1 g X tác dụng với HCl dư thu được 16,75 g muối. CTCT của X là
A. H2N-CH2-COOH; B. CH3-CH(NH2)-COOH; C. C4H9-CH(NH2)-COOH; D.C3H7-CH(NH2)-COOH.
Câu 7. Cho khối lượng phân tử của poli (etylen) là 120 000 đvC. Hệ số polime hoá của P.E là:
A. 4280 B. 4286 C. 4281 D. 4627
Câu 8. Cho dãy chất sau: glucozơ, fructozơ, etyl fomat, saccarozơ, tinh bột. Số chất tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là:
A. 4; B. 3; C. 2; D. 1
Câu 9. Lên men 720 gam dung dịch glucozơ 50% thu được 147,2 gam ancol etylic. Hiệu suất của quá trình lên men là: A. 40% B. 60% C. 50% D. 80%
Câu 10. Cho hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng, thu được dung dịch Y và 4,48 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm 2 khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối hơi của Z so với H2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là:
A. 8,9 gam. B. 14,3 gam. C. 16,5 gam. D. 15,7 gam.

Hãy xem tiếp nội dung đề thi này trong bộ sưu tập Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2012 (Chương trình cơ bản). Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều đề thi khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm đề thi tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản