Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2013 (Chương trình cơ bản)

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 đề thi

0
438
lượt xem
51
download
Xem 3 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2013 (Chương trình cơ bản)

Mô tả BST Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2013 (Chương trình cơ bản)

Mời các em học sinh tham khảo đề thi học kỳ 1 môn Hóa học 12 trong bộ sưu tập Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2013 (Chương trình cơ bản). Các đề thi trong bộ sưu tập này được chúng tôi chọn lọc và tổng hợp thành từng bộ sưu tập sẽ giúp quý thầy cô và các em học sinh tham khảo dễ dàng hơn. Chúc các em ôn tập tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2013 (Chương trình cơ bản)

Mời các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của đề thi đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2013 (Chương trình cơ bản) dưới đây:

Câu 1: Ứng với CTPT C3H6O2có bao nhiêu đồng phân mạch hở tác dụng được với NaOH nhưng không tác dụng được với Na?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 2: Hợp chất X có CTCT HCOOCH2CH3. Tên gọi của X là:
A. metyl fomat B. metyl propionat C. etyl fomat D. propyl fomat
Câu 3: nung nóng 3 gam CH3COOH vôùi 3 gam C2¬H5OH( H2SO4 ). Khối lượng este thu
A. 3,74gam B. 2gam C. 2,5gam D. 3gam
Câu 4. Xà phòng hoá 2,22gam hỗn hợp hai este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Caùc muối sinh ra sau khi xà phòng hoá được sấy đến khan và cân được 2,18gam. Số mol HCOOC2H5 và CH3COOCH3 lần lượt là:
A. 0,15 mol; 0,15 mol B. 0,02 mol; 0,01 mol C. 0,25 mol; 0,05 mol D. 0,2 mol; 0,1 mol
Câu 5: Công thức nào sau đây là CTCT của chất béo ở trạng thái lỏng?
A. (C15H31)3C3H5 B.(C17H35)3C3H5 C.(C17H33)3C3H5 D. C17H33COOH
Câu 6: Este X có CTPT C3H6O2. Đun nóng 3,7g X với dd NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, từ dd sau phản ứng, thu được 4,1 g muối khan. CTCT của X là:
A. HCOOCH3 B. HCOOC2H5 C. CH3COOCH3 D. CH3COOC2H5
Câu 7: Phản ứng hoá học nào nhứng tỏ rằng trong phân tử glucozơ có chứa nhiều nhóm –OH?
A. Phản ứng tráng gương
B. Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dd xanh lam
C.Phản ứng với Cu(OH)2 khi đun nóng tạo kết tuả đỏ gạch
D. Phản ứng khử hiđro tạo poliancol
Câu 8: Dãy những chất nào sau đây có phản ứng thuỷ phân?
A. Glucozơ, saccarozơ, fructozơ B. Saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ
C. Glucozơ, tinh bột, xenlulozơ D. Fructozơ, tinh bột, xenlulozơ
Câu 9. Cho 11,25 gam glucozô lên men có 2,24lít CO2(đktc). Hiệu suất của quá trình là:
A. 70% B. 75% C. 80% D. 85%
Câu 10. Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dd Ca(OH)2, lấy dư thu được 75gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 75 B. 65 C. 45 D. 55

Các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ đề thi này và xem thêm các đề thi khác trong bộ sưu tập Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2013 (Chương trình cơ bản). Hoặc download về làm đề thi tham khảo phục vụ cho việc ôn tập thật hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản