Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 năm 2012 (Chương trình cơ bản)

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 đề thi

0
147
lượt xem
4
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 năm 2012 (Chương trình cơ bản)

Mô tả BST Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 năm 2012 (Chương trình cơ bản)

Mời các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 năm 2012 (Chương trình cơ bản) mà chúng tôi tổng hợp trên elib.vn. Bao gồm nhiều đề thi học kỳ 1 của các năm học trước nhằm giúp các em học sinh luyện tập, củng cố các kiến thức đã được học. Từ đó, nhớ kiến thức lâu hơn và bước vào kỳ thi học kỳ 1 tới với tâm thế tự tin hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 năm 2012 (Chương trình cơ bản)

Chúng tôi xin trích dẫn một phần đề thi đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 năm 2012 (Chương trình cơ bản) dưới đây:

I/ Phần trắc nghiệm (6 điểm):
Câu 1: Đặc điểm nào sau đây là của tế bào nhân sơ?
A. Kích thước lớn B. Trao đổi chất rất mạnh
C. Có nhiều bào quan D. Có nhân hoàn chỉnh
Câu 2: Bào quan tồn tại trong tế bào chất của tế bào nhân sơ là:
A. Ti thể B. Lục lạp C. Ribôxôm D. Lưới nội chất
Câu 3: Chọn phát biểu sai về thành tế bào vi khuẩn.
A. Cấu tạo từ xenlulôzơ B. Cấu tạo từ peptiđôglican
C. Có chức năng quy định hình dạng D. Có chức năng bảo vệ tế bào
Câu 4: Thành phần hoá học của chất nhiễm sắc trong nhân tế bào là :
A. ADN và prôtêin C. ARN và gluxit
B. Prôtêin và lipit D. ADN và ARN
Câu 5: Bào quan nào có thể chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng trong các liên kết hóa học?
A. Lizôxôm B. Không bào C. Lục lạp D. Lưới nội chất trơn
Câu 6: Bào quan nào sau đây có cả ở tế bào thực vật và động vật bậc cao?
A. Ti thể B. Lục lạp C. Thành tế bào D. Lizôxôm
Câu 7: Không bào phát triển mạnh ở tế bào của nhóm sinh vật nào?
A. Động vật thuộc lớp cá B. Động vật thuộc lớp thú
C. Thực vật D. Động vật sống dưới biển
Câu 8: Bào quan nào sau đây phát triển mạnh ở các tế bào bạch cầu?
A. Lizôxôm B. Ti thể C. Bộ mày Gôngi D. Lưới nội chất hạt
Câu 9: Màng trong của ti thể có cấu tạo gấp khúc sẽ có ý nghĩa:
A. Tăng kích thước của ti thể B. Giảm khả năng tạo năng lượng
C. Tăng diện tích tiếp xúc D. Giúp ti thể có hình dạng cố định
Câu 10. Thành tế bào của nấm có cấu tạo từ:
A.Glicoprotein B. Peptidoglican C. xenlulozơ D. Kitin

Mời các em học sinh xem tiếp nội dung đề thi này trong bộ sưu tập Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 năm 2012 (Chương trình cơ bản). Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều đề thi khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm đề thi tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản