Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 Trường THPT Buôn Mê Thuột 2012 - 2013

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
36
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 Trường THPT Buôn Mê Thuột 2012 - 2013

Mô tả BST Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 Trường THPT Buôn Mê Thuột 2012 - 2013

Các em đừng quên tham khảo bộ Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 Trường THPT Buôn Mê Thuột 2012 - 2013 của thư viện eLib để đạt được kết quả cao trong kỳ thi học kì 1 sắp tới. Bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Hy vọng, đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 Trường THPT Buôn Mê Thuột 2012 - 2013

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 Trường THPT Buôn Mê Thuột 2012 - 2013 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (24 câu)
Câu 1: (ID:72447) Loại prôtêin sau đây có chức năng điều hoà các quá trình trao đổi chất trong tế bào và
cơ thể là:
A. prôtêin kháng thể B. prôtêin cấu trúc
C. prôtêin vận động D. prôtêin hoocmôn
Câu 2: (ID: 72448) Cấu trúc dƣới nao dƣơi đây không có ở tế bào thực vật bậc cao?̀ ́
A. Nhân chuẩn B. Nhân con C. Trung thể D. Ribôxôm
Câu 3: (ID:72449)Thế nào là quá trình đƣờng phân?
A. Là quá trình biến đổi phân tử glucôzơ trong chất nền ti thể
B. Là quá trình biến đổi phân tử prôtêin trong tế bào chất
C. Là quá trình biến đổi phân tử saccarôzơ trong tế bào
D. Là quá trình biến đổi phân tử glucôzơ trong tế bào chất
Câu 4: (ID:72450)Các đơn phân của ADN liên kết lại với nhau để tạo thành chuỗi pôlinuclêôtit là nhờ:
A. liên kết peptit B. liên kết hiđrô
C. liên kết cộng hoá trị D. liên kết ion
Câu 5: (ID:72451) Một đoạn phân tử ADN có số lƣợng loại A= 189 và X 35% tổng số nuclêôtit. Đọan
ADN này có chiều dài tính ra m là:
A. 0,04284m B. 0,04284m C. 0,02142m D. 0,2142m
o
Câu 6: (ID: 72452) Một gen chứa 1755 liên kết hydrô và có chiề u dai la ̀ ̀ 2295A . Số lƣợng từng loại
nuclêôtit của gen trên là:
A. A = T = 810 ; G = X = 540 B. A = T = 270 ; G = X = 405
C. A = T = 540 ; G = X = 810 D. A = T = 405 ; G = X = 270
Câu 7: (ID:72455) Khi phân giải phân tử đƣờng lactôzơ , có thể thu đƣợc kết quả nào sau đây?
A. Hai phân tử đƣờng pentôzơ B. Hai phân tử đƣờng galactôzơ
C. Một phân tử glucôzơ và môt phân tử galactôzợ D. Hai phân tử đƣờng glucôzơ
Câu 8: (ID:72457) Điểm khác nhau giữa ti thể và lục lạp là:
1.Ti thể có màng trong gấp nếp, còn lục lạp thì trơn nhẵn
2. Ti thể không có hệ hệ sắc tố
3. ATP đƣợc tạo ra ở ti thể dùng cho mọi hoạt động sống của tế bào, còn lục lạp dùng cho pha tối
4. Ti thể có ở mọi loại tế bào nhân thực, còn lục lạp chỉ có ở tế bao co chƣc năng quang hơp  ́ ̣
5. Ti thể có chức năng hô hấp, lục lạp có chức năng quang hợp

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 Trường THPT Buôn Mê Thuột 2012 - 2013 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản