Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 trương THPT Nguyễn Trãi, Ninh Thuận năm 2011 -2012 (nâng cao)

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
132
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 trương THPT Nguyễn Trãi, Ninh Thuận năm 2011 -2012 (nâng cao)

Mô tả BST Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 trương THPT Nguyễn Trãi, Ninh Thuận năm 2011 -2012 (nâng cao)

Kì thi học kì 1 là thời gian đầy căng thẳng và áp lực với kỳ vọng của thầy cô, cha mẹ, bạn bè. Hiểu được tâm trạng ấy và mong muốn các em đạt kết quả cao hơn, thư viện eLib đã tuyển chọn và giới thiệu BST Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 trương THPT Nguyễn Trãi, Ninh Thuận năm 2011 -2012 (nâng cao). Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 trương THPT Nguyễn Trãi, Ninh Thuận năm 2011 -2012 (nâng cao)

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 trương THPT Nguyễn Trãi, Ninh Thuận năm 2011 -2012 (nâng cao). Mời quý thầy cô tham khảo:

Câu 1: (ID:72906)Các thành phần cấu tạo của một Nuclêôtit là :
A. Axit photphoric, Prôtêin và lipit B. Lipit, đường và Prôtêin
C. Đường 5C, bazơ nitơ và axit photphoric D. Đường 5C , axit photphoric và Prôtêin
Câu 2: (ID:72907)Sản phẩm quang hợp ổn định đầu tiên trong chu trình Canvin là:
A. Ribôluzơ 1,5 điphôtphat. B. Glucôzơ. C. Anđêhit phôtphoglixêric. D. Axit phôtphoglixêric.
Câu 3: (ID:72908)Trong hô hấp tế bào, năng lượng được tạo ra nhiều nhất ở giai đoạn
A. Chuỗi chuyền electron hô hấp B. Chu trình Crep
C. chuyển hoá axit piruvic thành axêtyl – CoA D. Đường phân
Câu 4: (ID:72909) Cấu trúc không gian bậc hai của Prôtêin được duy trì ổn định nhờ:
A. Các liên kết ion B. Các liên kết hiđrô C. Các liên kết photphođieste D. Các liên kết peptit
Câu 5: (ID:72910)Kết thúc giai đoạn đường phân của hô hấp tế bào, từ phân tử glucôzơ (6C) bị cắt mạch
cacbon tạo ra sản phẩm 3C nào sau đây ?
A. Axit piruvic. B. Glucôzơ-6-P. C. Fructôzơ 1,6-điP. D. Axêtyl-CoA.
Câu 6: (ID:72911) Hoạt động nào sau đây diễn ra ở pha tối của quá trình quang hợp?
A. Hình thành ATP. B. Quang phân li nước.
C. Diệp lục hấp thụ năng lượng ánh sáng. D. Tổng hợp cacbohidrat
Câu 7: (ID:72912) Enzim có bản chất là:
A. Prôtêin B. Photpholipit C. Mônôsaccrit D. Pôlisaccarit
Câu 8: (ID:72913)Nhận định nào đúng khi nói về sự vận chuyển thụ động các chất qua màng tế bào
A. Cần có năng lượng cung cấp
B. Chất được vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp sang nơi có nồng độ cao
C. Tuân theo qui luật khuyếch tán
D. Chỉ xảy ra ở động vật không xảy ra ở thực vật
Câu 9: (ID:72914)Thành phần hoá học của chất nhiễm sắc trong nhân tế bào là:
A. ADN và ARN B. ARN và gluxit C. Prôtêin và lipit D. ADN và prôtêin
Câu 10: (ID:72915)Một phân tử ADN có số nuclêôtit loại A=1000 và chiếm 25% tổng số nuclêôtit của ADN.
Chiều dài của phân tử ADN là:
A. 9520 A B. 13600 A C. 3400 A D. 6800 A  

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 trương THPT Nguyễn Trãi, Ninh Thuận năm 2011 -2012 (nâng cao) bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản