Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 Trường THPT Trưng Vương năm 2011 - 2012

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
68
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 Trường THPT Trưng Vương năm 2011 - 2012

Mô tả BST Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 Trường THPT Trưng Vương năm 2011 - 2012

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài tập Sinh học10 nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới tốt hơn. Hãy tham khảo BST Đề thi học kì 1 môn Sinh học học lớp 10 Trường THPT Trưng Vương năm 2011 - 2012.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 Trường THPT Trưng Vương năm 2011 - 2012

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 Trường THPT Trưng Vương năm 2011 - 2012:

I/ TRẮC NGHIỆM:
Câu 01
: (ID :73043) Các cấp tổ chức của thế giới sống đều là những hệ mở vì:
A. Có khả năng thích nghi với môi trường. B. Thường xuyên trao đổi chất với môi trường.
C. Có khả năng sinh sản để duy trì nòi giống. D. Phát triển và tiến hoá không ngừng
Câu 02: (ID :73046) Nồng độ chất tan trong tế bào thực vật vào khoảng 0,8 M. Co nguyên sinh xảy ra
khi để tế bào trong dung dịch nào sau đây?
A. nước cất. B. 0,4 M. C. 0,8 M. D. 1,0 M.
Câu 03: (ID :73048)Đặc điểm cấu tạo có ở giới Thực vật mà không có ở giới Nấm:
A. Tế bào có thành xenlulozơ và chứa nhiều lục lạp. B. Cơ thể đa bào.
C. Tế bào có nhân chuẩn. D. Tế bào có thành bằng chất Kitin.
Câu 04: (ID :73051)Tốc độ của quá trình hô hấp phụ thuộc vào:
A. hàm lượng oxy trong tế bào.
B.Tỉ lệ giữa CO /O .

C. nồng độ cơ chất.
D. nhu cầu năng lượng trong tế bào.
Câu 05: (ID :73053) Các chức năng của cacbon trong tế bào:
A. Dự trữ năng lượng, là vật liệu cấu trúc tế bào.
B.Cấu trúc tế bào, cấu trúc các enzim.
D. Thu nhận thông tin và bảo vệ cơ thể.
Câu 06: (ID :73055) Tế bào cơ thể điều hòa tốc độ chuyển hóa vật chất bằng việc tăng giảm:
A. nhiệt độ tế bào. B. độ pH của tế bào. C. nồng độ cơ chất. D. nồng độ enzim.
Câu 07: (ID :73056 )Nước là dung môi hoà tan nhiều chất trong cơ thể sống vì:
A. Nhiệt bay hơi cao. B. Nhiệt dung riêng cao. C. Có lực gắn kết. D. Có tính phân cực.
Câu 08: (ID :73063) Thành tế bào thực vật được hình thành bởi sự liên kết giữa:
A. Các đơn phân glucôzơ với nhau.
B.Các phân tử xenlulôzơ với nhau.
C. Các vi sợi xenlulôzơ với nhau.
D. Các phân tử fructôzơ.
Câu 09: (ID :73066)Phôtpholipit cấu tạo bởi :
A. 1 phân tử glixêrol liên kết với 2 phân tử axit béo và 1 nhóm phôtphat.
B. 2 phân tử glixêrol liên kết với 1 phân tử axit béo và 1 nhóm phôtphat.
C. 1 phân tử glixêrol liên kết với 1 phân tử axit béo và 1 nhóm phôtphat.
D. 3 phân tử glixêrol liên kết với 1 phân tử axit béo và 1 nhóm phôtphat.
Câu 10: (ID :73069)Chức năng không có ở prôtêin :
A. Cấu trúc.
B. Truyền đạt thông tin di truyền.
C. Xúc tác quá trình trao đổi chất.
D. Điều hoà quá trình trao đổi chất.  

Hãy tham khảo đầy đủ Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 Trường THPT Trưng Vương năm 2011 - 2012 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản