Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2012 (Chương trình cơ bản)

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 đề thi

0
207
lượt xem
23
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2012 (Chương trình cơ bản)

Mô tả BST Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2012 (Chương trình cơ bản)

Thư viện eLib mời bạn tham khảo BST Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2012 (Chương trình cơ bản) của chúng tôi. BST được tuyển chọn kỹ càng từ các năm trước, chúng tôi tin rằng sẽ là bộ tài liệu quý giá giúp các em nắm vững kiến thức, nội dung trọng tâm để đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2012 (Chương trình cơ bản)

Mời quý thầy cô giáo tham khảo phần trích dẫn nội dung trong bộ sưu tập Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2012 (Chương trình cơ bản) dưới đây:

I. TRẮC NGHIỆM (7 points)
(Dùng bút chì tô kín các ô tròn ứng với câu trả lời A, B, C hoặc D trong phiếu trả lời trắc nghiệm.)
Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với phần gạch chân của các từ còn lại.
1. A. tooth B. foot C. school D. food
2. A. seat B. pleasant C. team D. heat
3. A. while B. like C. driven D. nineteen
4. A. waiter B. today C. return D. river
Chọn từ hoặc cụm từ phù hợp nhất cho mỗi chỗ trống.
5. We are going on a _____ to Vung Tau next week.
A. twice-day trip B. two-days trip C. two-day trip D. trip two-day
6. There is a comedy programme __________ between 10:15 and 11:00.
A. on B. at C. in D. about
7. Teaching a mentally retarded child to read and write is _____.
A. time-consuming B. time-saving C. deaf and dumb D. mentally disabled
8. You can ________ a lot of information from the Internet onto your own computer, but it can take
a lot of time.
A. take B. print C. save D. download
9. I'd like to borrow this book. _________________ it yet?
A. Did you read B. Had you read C. Have you read D. Do you read
10. I know her plan. She _______ her grandmother this Saturday evening.
A. will visit B. is visiting C. is going to visit D. visits
11. She looks really sad. I think she ___________.
A. cries B. is going to cry C. is crying D. has cried
12. They have just decided _______ a party this Sunday.
A. have B. having C. to have D. had
13. Can you help me find the man ________ saved the girl?
A. who B. whom C. which D. whose
14. They are the letters __________ I received from Spain.
A. who B. whom C. that D. them
15. She usually _________ up early.
A. gets B. is getting C. got D. has got

Vui lòng xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2012 (Chương trình cơ bản). Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh còn có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn.
Đồng bộ tài khoản