Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2013 (Chương trình cơ bản)

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 đề thi

0
240
lượt xem
33
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2013 (Chương trình cơ bản)

Mô tả BST Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2013 (Chương trình cơ bản)

Kì thi học kì 1 là thời gian đầy căng thẳng và áp lực với kỳ vọng của thầy cô, cha mẹ, bạn bè. Hiểu được tâm trạng ấy và mong muốn các em đạt kết quả cao hơn, thư viện eLib đã tuyển chọn và giới thiệu BST Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2013 (Chương trình cơ bản). Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2013 (Chương trình cơ bản)

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2013 (Chương trình cơ bản). Mời quý thầy cô tham khảo:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
1. Mary: “I've never seen such a perfect thing on you.” -Tom: ‘________’
A. Many thanks, Mary. That's a nice compliment!
B. Really?
C. I thought it was terrible.
D. Just kidding.
2. Mary: 'Would you like to come to the pool?'- Tom: ‘________’
A. No, I'm not. B. That'll be lovely. C. I'll be back soon. D. It doesn't matter.
3. ________, American and Asian people have very different ideas about love and marriage.
A. Traditionalists B. Tradition C. Traditional D. Traditionally
4. People should be allowed to determine their future.
A. show B. decide C. discover D. prove
5. You share your feelings and secrets with her because you trust her not to tell others. That means you ________ her.
A. confide in B. reveal to C. gossip about D. conceal from
6. The children, ________ were my students, were playing football in the school yard.
A. that B. whom C. who D. whose
7. I will never believe________ those who let me down despite only once.
A. on B. of C. about D. in
8. Lan asked________ before working for that company.
A. what John did B. what John does C. what did John do D. what does John do
9. Britain imports many cars________ inJapan.
A. are made B. were made C. making D. made
10. Tom apologized________ not ringing you earlier.
A. by B. to C. for D. at

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2013 (Chương trình cơ bản) bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản