Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2015-2016

Chia sẻ: My Dung | Ngày: | 6 đề thi

0
821
lượt xem
258
download
Xem 6 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2015-2016

Mô tả BST Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2015-2016

Nhằm giúp các em học sinh hệ thống lại kiến thức môn học và làm quen với cách thức ra đề, eLib xin giới thiệu đến các em BST Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2015-2016. Mời các em tham khảo để chuẩn bị tốt cho kì thi học kì sắp tới. Hy vọng, đây sẽ là tài liệu hay và hữu ích giúp các em ôn tập và rèn luyện kỹ năng giải đề, tự tin bước vào kì thi các em nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2015-2016

Sau đây là một đoạn nội dung trong BST Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2015-2016, mời các em tham khảo:

I. GRAMMAR:

1. Choose the words which has underlined part pronounced different others.(1,25pts). (Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với từ còn lại).  

1.1. A. gather                               B. there                            C. ethnic                          D. although

1.2. A. region                              B. group                           C. gather                          D. guitar

1.3. A. climate                             B. comprise                     C. notice                          D. divide

1.4. A. please                              B. pleasure                      C. easy                             D. teacher

1.5. A. stopped                           B. cooked                          C. watched                       D. listened

2. Put the verbs in brackets into the correct form and tense. (1,25pts)

2.1. They (paint) ………………………………… the school gate when we came.

2.2. They (build) ………………………… a new school in this area next year.

2.3. My brother (work) …………………………… in this factory for many years.

2.4. My family (go) …………………. Da Lat next summer.

2.5. I’d like (tell) ………………… you something about my family.

II. VOCABULARY

Choose the best answer among A,B,C or D to complete the following sentences (2,5pts). (Em hãy chọn một đáp án đúng A,B,C hoặc D để hoàn thành các câu sau.)

1. In the 1970s jeans became cheaper, ..................... many people began wearing them.

A. but                             B. become                  C. so                              D. so that

2. If you have any question, please phone 38298789 for further.....................

A. registration               B. inspiration            C. tuition                       D. information

3. My brother is a university student. In the evening, he works..................... in a coffee shop.

A. full-time                    B. part-time               C. sometimes                D. all the time

4. Many people think that chatting on the internet is.....................

A. time-consuming       B. costly                     C. available                  D. A & B are correct

5. Teenagers nowadays..................... too much of their time using Facebook.

A. spend                         B. take                        C. make                         D. let

6. Our school year often starts.............. September 5 and finishes............... the end of May.

A. on/in                          B. on/at                      C. at/on                         D. Of

7. I used to________ money by delivering vegetables to the city.

   A. earn                            B. get                          C. do                              D. Gain

8. We will play tennis and________ we will have lunch.

   A. so                                B. so that                    C. after                          D. Then

9. There is a meeting________ 9 a.m and 4 p.m on Sunday.

   A. at                                 B. between                 C. to                               D. On

10. I prefer dogs________ cats. How about you?

   A. from                           B. over                       C. to                               D. than

Để tiện hơn cho việc ôn tập mời các em đăng nhập và download BST Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2015-2016 về máy. Chúc các em ôn tập thật tốt!
Đồng bộ tài khoản