Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 năm 2012 (Chương trình cơ bản)

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 đề thi

0
210
lượt xem
8
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 năm 2012 (Chương trình cơ bản)

Mô tả BST Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 năm 2012 (Chương trình cơ bản)

Nhằm giúp các em học sinh đạt được điểm số cao trong kỳ thi học kỳ 1 tới, chúng tôi xin giới thiệu bộ sưu tập Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 năm 2012 (Chương trình cơ bản). Gồm đề thi của các năm học trước nhằm giúp các em có điều kiện luyện tập và làm quen với các đề thi học kỳ 1. Chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập các đề thi này sẽ giúp ích nhiều cho việc ôn tập của các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 năm 2012 (Chương trình cơ bản)

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của đề thi đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 năm 2012 (Chương trình cơ bản):

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1: Trong dao động điều hòa:
A. gia tốc biến đổi điều hòa cùng pha với li độ. B. gia tốc biến đổi điều hòa ngược pha với li độ.
C. gia tốc biến đổi điều hòa sớm pha so với li độ. D. gia tốc biến đổi điều hòa chậm pha so với li độ.
Câu 2: Đối với một dao động điều hoà của một chất điểm thì
A. khi chất điểm tại vị trí biên nó có vận tốc bằng không và gia tốc cực đại.
B. khi chất điểm tại vị trí biên nó có vận tốc cực đại và gia tốc cực đại.
C. khi chất điểm tại vị trí biên nó có vận tốc cực đại và gia tốc bằng không.
D. khi chất điểm tại vị trí biên nó có vận tốc bằng không và gia tốc bằng không.
Câu 3: Con lắc lò xo có độ cứng k, vật khối lượng m, dao động với biên độ A. Năng lượng toàn phần W. Chu kì được xác định bởi biểu thức
A. . B. . C. . D. .
Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về dao động cơ học?
A.Khi vật di chuyển từ vị trí cân bằng đến vị trí biên thì cơ năng của hệ giảm dần.
B.Khi vật đi từ vị trí biên đến vị trí cân bằng thì động năng của vật tăng dần.
C.Khi vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên thì gia tốc của vật tăng dần.
D.Khi vật đi từ vị trí biên đến vị trí cân bằng thì li độ của vật giảm dần.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về dao động điều hòa của vật có phương trình ?
A.Li độ,vận tốc và gia tốc dao động vuông pha nhau, cơ năng của hệ dao động không thay đổi theo thời gian.
B.Vận tốc dao động sớm pha hơn li độ là /2,thế năng và động năng dao động với tần số bằng 2f.
C.Li độ và gia tốc dao động ngược pha nhau, thế năng và động năng dao động với tần số bằng f/2.
D.Vận tốc dao động trễ pha hơn gia tốc là /2,cơ năng của hệ biến thiên theo thời gian với tần số f.
Câu 6: Con lắc đơn có chiều dài dây = 50cm mang vật m dao động điều hòa với chu kì T.Cắt dây treo thành hai đoạn có chiều dài và .Biết rằng ứng với dây thì con lắc dao động với chu kì T1 =2,4s, ứng với dây thì dao động với chu kì T2 = 1,8s.Chiều dài của và là
A. =35cm và =15cm. B. =28cm và =22cm.
C. =30cmvà =20cm. D. =32cmvà =18cm.
Câu 7 : Vật dao động điều hòa có phương trình cm. Vật tốc vật đạt được khi đến vị trí cân bằng là
A. 0,4 cm/s. B. 2,5cm/s. C. 0,4 m/s D. 40 m/s
Câu 8: Con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 100N/m, vật nặng có khối lượng m = 100g dao động điều hòa theo phương ngang. Lấy . Chu kì dao động bằng
A. 1s. B. 2s. C. 0,1s. D. 0,2s.
Câu 9: Con lắc lò xo nằm ngang có độ cứng k = 45N/m. Kích thích vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài nhất là 4cm, khi dao động đến biên vật đạt gia tốc 18m/s2. Bỏ qua mọi lực cản. Khối lượng của vật là
A. 450g. B. 250g . C. 75g. D. 50g.
Câu 10: Vật chịu tác dụng hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình x1 = 4cos(4 t + )(cm), x2 = 3cos (4 t + )(cm). Biên độ dao động tổng hợp của vật là
A. 7cm. B. 3,5cm. C. 5cm. D. 1cm.

Mời các em học sinh xem tiếp đề thi hoặc xem thêm các đề thi khác trong bộ sưu tập Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 năm 2012 (Chương trình cơ bản). Hoặc download đề thi về tham khảo để việc ôn tập đạt hiệu quả tốt nhất.
Đồng bộ tài khoản