Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 năm 2014 (Chương trình cơ bản)

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 7 đề thi

0
322
lượt xem
22
download
Xem 7 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 năm 2014 (Chương trình cơ bản)

Mô tả BST Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 năm 2014 (Chương trình cơ bản)

Khi kỳ thi học kỳ 1 đang gần kề, chúng tôi hiểu điều mà các bạn học sinh cần đó là đề thi học kỳ 1 của các năm học trước để tham khảo. Chính vì vậy, chúng tôi đã tổng hợp rất nhiều đề thi của các năm trước trong bộ sưu tập Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 năm 2014 (Chương trình cơ bản). Hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh ôn tập đạt hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 năm 2014 (Chương trình cơ bản)

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của đề thi đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 năm 2014 (Chương trình cơ bản):

1. Dao động cơ 15 câu
Cấp độ 1,2 (5 câu)

Câu 1: Chọn câu phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây:
Trong dao động điều hoà khi chất điểm qua vị trí
A. cân bằng thì vận tốc và gia tốc có độ lớn cực đại.
B. cân bằng thì tốc độ cực đại và gia tốc bằng không.
C. biên dương thì vận tốc cực đại và gia tốc bằng không.
D. biên âm thì vận tốc âm và gia tốc âm.
Câu 2: Một con lắc lò xo xác đinh, vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Khi vật dao động điều hòa với biên độ 4cm có chu kỳ 0,3s. Khi vật dao động điều hòa với biên độ 8cm có chu kỳ là
A. 0,1 s B. 0,2s C. 0,3s D. 0,6s
Câu 3: Chu kỳ dao động tự do của con lắc đơn không phụ thuộc vào đại lượng nào trong các đại lương sau:
A. chiều dài dây. B. khối lượng vật.
C. gia tốc trọng trường. D. Độ cao nơi đặt con lắc.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hòa là không đúng?
A. Động năng và thế năng biến thiên cùng chu kì.
B. Động năng biến đổi điều hòa cùng chu kì với li độ dao động.
C. Thế năng biến thiên với tần số gấp hai lần tần số của dao động.
D. Tổng động năng và thế năng không phụ thuộc vào thời gian.
Câu 5: Nhận xét nào sau đây là không đúng?
A. Dao động tắt dần càng nhanh nếu lực cản của môi trường càng lớn.
B. Dao động duy trì có chu kỳ bằng chu kỳ dao động riêng của hệ dao động.
C. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.
D. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào tần số lực cưỡng bức.
Cấp độ 3,4 (10 câu)
Câu 1: Một vật dao động điều hoà có li độ x=10cos(4t+ )cm, vận tốc vật tại t=1s là
A. 109cm/s B. 40cm /s C. -63cm/s D. -126cm/s
Câu 2: Một vật dao động điều hoà có phương trình vận tốc là v=24cos(4t+ )cm. Phương trình dao động của vật là
A. x=6cos(4t+ )cm B. x=6cos(4t+ )cm
C. x=3cos(4t- )cm D. x=6cos(4t- )cm
Câu 3: Một vật dao động điều hòa có vận tốc cực đại là vmax, khi vật có li độ x=A /2 thì vận tốc của vật là
A. v= B. v= C. v= D. v=
Câu 4: Một con lắc lò xo, lò xo có độ cứng k khi treo vật có khối lượng m1 nó dao động điều hoà với chu kỳ T1=0,4s; khi treo vật có khối lượng m2 nó dao động điều hoà với chu kỳ T2=0,5s; khi treo vật có khối lượng m3=1,2m1+1,4m2 nó dao động điều hoà với chu kỳ là
A. 0,63s B. 0,74s C. 0,85s D. 0,90s
Câu 5: Một vật khối lượng 100g treo vào dây dài 120cm để tạo thành con lắc đơn, vật dao động điều hoà tại nơi có g=9,8m/s2. Tần số dao động của vật là
A. 0,7Hz B. 1,33Hz C. 0,45Hz D. 2,2Hz.
Câu 6: Một con lắc lò xo xác định, ở một thời điểm vật tốc của vật dao động điều hoà bằng 25% vận tốc cực đại, tỉ số giữa động năng và thế năng của vật là
A. 15 B. 1/24 C. 24 D. 1/15

Các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ đề thi này và xem thêm các đề thi khác trong bộ sưu tập Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 năm 2014 (Chương trình cơ bản). Hoặc download về làm đề thi tham khảo phục vụ cho việc ôn tập thật hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản