Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 10 năm 2013 - 2014 trường THPT Trạm Tấu - Quảng Ninh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
75
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 10 năm 2013 - 2014 trường THPT Trạm Tấu - Quảng Ninh

Mô tả BST Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 10 năm 2013 - 2014 trường THPT Trạm Tấu - Quảng Ninh

Thông qua việc giải từng đề thi cụ thể trong bộ Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 10 năm 2013 - 2014 trường THPT Trạm Tấu - Quảng Ninh này sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi, các dạng bài tập và nắm vững thêm các phần kiến thức đã được học. Chúng tôi hi vọng, bộ đề này là tài liệu hữu ích dành cho các em học sinh. Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 10 năm 2013 - 2014 trường THPT Trạm Tấu - Quảng Ninh

Dưới đây là đoạn trích Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 10 năm 2013 - 2014 trường THPT Trạm Tấu - Quảng Ninh được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

Câu 1 :  Thứ tự giảm dần độ hoạt động hóa học của các halogen là:

A. F , Cl , I , Br B. F , Cl , Br , I. C. Cl , F , Br , I. D. I , Br , Cl , F.

Câu 2 : Thứ tự tăng dần độ mạnh tính axit của các axit halogenhidric là:

A. HF, HCl, HI, HBr B. HF, HCl, HBr, HI. C. HCl, HF, HBr, HI. D. HI, HBr, HCl, HF.

Câu 3 : Dung dịch axit nào sau đây không thể chứa trong bình thủy tinh ?

A. HCl. B. H SO . C. HNO . D. HF.

Câu 4 : Thuốc thử cần dùng để nhận biết các hóa chất NaOH, HCl, HNO3, KCl, NaNO3 là

A. Quỳ tím và AgNO3 B. Phenolphtalein. C. AgNO3 D. Quỳ tím.

Câu 5 : Đổ dung dịch chứa 1g HBr vào dung dịch chứa 1g NaOH. Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch thu được thì giấy quỳ tím
chuyển sang màu nào ?

A. Màu đỏ B. Màu xanh. C. Màu xanh. D. Không xác định được.

Câu 6 : Đổ dung dịch AgNO3 vào dung dịch muối nào sau đây sẽ không có phản ứng ?

A. NaF. B. NaCl C. NaBr. D. NaI..

Câu 7 : Số oxi hóa của lưu huỳnh trong một loại hợp chất oleum H2S2O7 là:

A. +2. B. +4. C. +6 D. +8.

Câu 8 : Cho các chất S, SO2, H2S, H2SO4, . Có mấy chất trong số bốn chất đã cho vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 9 : Không cần tính toán, hãy cho biết phần trăm khối lượng oxi lớn nhất là ở chất nào sau đây ?

A. CuO B. Cu O. C. SO . D. SO 

Câu 10 : Yếu tố không ảnh hưởng đến cân bằng của một phản ứng hóa học là

A. Chất xúc tác. B. Nhiệt độ. C. Nồng độ D. Áp suất

Câu 11 : Cho biết cân bằng sau: H2 (k) + Cl2 (k) HCl (k) ∆H < 0 Cân bằng chuyển dịch sang bên trái khi:
A. Tăng nồng độ H2 B. Tăng áp suất. C. Tăng nhiệt độ D. Giảm nhiệt độ.

Câu 12 : Cho biết cân bằng sau được thực hiện trong bình kín: PCl5(K) PCl3 (K) + Cl2 (K) ∆H > 0. Yếu tố nào sau đây tạo nên sự tăng lượng PCl3 trong cân bằng ?
A. Lấy bớt PCl ra. B. Thêm Cl vào C. Giảm nhiệt độ D. Tăng nhiệt độ.

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 10 năm 2013 - 2014 trường THPT Trạm Tấu - Quảng Ninh này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản