Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 11 năm 2013 - 2014 Trường THPT Lương Ngọc Quyến

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 đề thi

0
206
lượt xem
14
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 11 năm 2013 - 2014 Trường THPT Lương Ngọc Quyến

Mô tả BST Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 11 năm 2013 - 2014 Trường THPT Lương Ngọc Quyến

Dưới đây là bộ Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 11 năm 2013 - 2014 Trường THPT Lương Ngọc Quyến nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập để nắm vững hơn những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập qua các dạng đề thi một cách thuận lợi. Từ đó, có thể tự kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 11 năm 2013 - 2014 Trường THPT Lương Ngọc Quyến

Bộ sưu tập Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 11 năm 2013 - 2014 Trường THPT Lương Ngọc Quyến là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Câu 1 : Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào sau đây?
A. Crackinh butan. B. Nung natri axetat với vôi tôi xút.
C. Thủy phân nhôm cacbua. D. Từ cacbon và hiđro.
Câu 2 : Hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 0,35 mol CO2 và 0,45 mol H2O. Xác định CTPT , % theo số mol của hai hiđrocacbon trong X và giá trị của m là:
A. C3H8: 40%, C4H10:60%, m=5,1 gam. B. C2H6 :50%, C3H8: 50%, m= 4,68 gam.
C. C2H6 :60%, C3H8: 40%, m= 4,68 gam. D. C3H8: 50%, C4H10:50%, m=5,1 gam.
Câu 3 : Monoxicloankan A có tỉ khối so với nitơ bằng 3. A tác dụng với clo có chiếu sáng chỉ cho 2 dẫn xuất monoclo duy nhất, xác định công thức cấu tạo đúng của A ?
Câu 4 : Một hiđrocacbon A cộng với axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là 45,223%. Công thức phân tử của X là:
A. C3H6 B. C2H4 C. C3H4 D. C4H8
Câu 5 : Anken Y tác dụng với nước (có xúc tác axit và nhiệt độ thích hợp), thu được duy nhất một ancol. Vậy Y có công thức cấu tạo là:
A. CH2=C(CH3)2 B. CH3CH=CHCH3
C. CH3CH=C(CH3)2 D. CH2=CHCH2CH3
Câu 6 : Benzen phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?
A. H2, Cl2, HNO3 (xt H2SO4 đặc) B. H2, KMnO4, C2H5OH
C. O2 ,Cl2, HBr D. Cl2, H2, dd Br2
Câu 7 : Nếu đem đun 5,75 gam ancol etylic với H2SO4 đặc ở 1700C thì thu được bao nhiêu lít khí etilen (đktc) ? Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%.
A. 2,8 lít. B. 3,36 lít. C. 2,24 lít. D. 4,48 lít.
Câu 8 : Câu nào sai?
A. Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là metan.
B. Các nguồn nguyên liệu hoá thạch (than, dầu, khí đốt) đang ngày càng cạn kiệt.
C. Than cốc được điều chế từ than mỡ.
D. Dầu mỏ là hỗn hợp của nhiều hiđrocacbon gồm 3 loại chính: ankan, anken, ankin.
Câu 9 : Có 4 lọ mất nhãn: etanol, phenol, glixerol, stiren . Để phân biệt 4 lọ trên người ta dùng:
A. Na, Cu(OH)2 B. NaOH, nước. C. dd Br2, Cu(OH)2 D. dd Br2, Na.
Câu 10 : Có bao nhiêu đồng phân ứng với công thức phân tử C4H8?
A. 5. B. 4. C. 6. D. 3.
Câu 11 : Khi đốt cháy một hiđrocacbon Y ta thu được CO2 và H2O với tỉ lệ số mol . Y là hiđrocacbon nào sau đây?
A. C2H4 B. C2H2 C. C10H8 D. C3H6
Câu 12: Cho các chất : xiclopropan, benzen, but-1-en, axetilen, buta-1,3-đien, stiren, toluen. Số chất làm mất màu dung dịch Br2 là :
A. 5. B. 4. C. 6. D. 3.
Câu 13 : Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với H2 là 7,5. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 là 12,5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hóa là:
A. 60%. B. 80%. C. 70%. D. 50%.
Câu 14 : Hợp chất X có công thức cấu tạo CH3CH2-CH(CH3)- C CH. Tên gọi của X là:
A. 3-metylpent-1-in. B. 3- metylpent- 4-in.
C. 3- etylbut- 1-in. D. 3- etyl- 3- metylprop- 1-in.
Câu 15 : Crăckinh m gam butan thu được hỗn hợp X gồm C3H6, C2H4, C2H6, C4H8, CH4 , H2 và C4H10 dư. Đốt cháy hoàn toàn X thu được 17,92 lít CO2 (ở đktc) và 18 gam H2O. Giá trị của m là:
A. 23,2 gam. B. 5,8 gam. C. 11,6 gam. D. 53,2 gam.

Thư viện eLib mong BST Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 11 năm 2013 - 2014 Trường THPT Lương Ngọc Quyến sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản