Đề thi học kì I môn Hóa học lớp 11 năm 2012

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 12 đề thi

0
433
lượt xem
6
download
Xem 12 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì I môn Hóa học lớp 11 năm 2012

Mô tả BST Đề thi học kì I môn Hóa học lớp 11 năm 2012

Tăng cường làm thật nhiều dạng bài tập khác nhau sẽ giúp các bạn thí sinh nhanh chóng trau dồi kiến thức và kinh nghiệm trong kỳ thi học kì I sắp tới. Để giúp các bạn có điều kiện thực hành, chúng tôi xin cung cấp cho các bạn bộ sưu tập Đề thi học kì I môn Hóa học lớp 11 năm 2012.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì I môn Hóa học lớp 11 năm 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi học kì I môn Hóa học lớp 11 năm 2012 dưới đây:

A./ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH:

I. Trắc nghiệm: (20 câu, 5 điểm – Thời gian: 20 phút)

Câu 1: Chất nào dưới đây vừa tác dụng được với HCl và vừa tác dụng với NaOH ?
A. KHCO3 B. Cu(NO3)2
C. Na2CO3 D. K2SO4
Câu 2: Kim loại nào sau đây bị thụ động hóa trong axit nitric đặc, nguội?
A. Mg B. Zn
C. Al D. Cu
Câu 3: Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng trong dung dịch?
A. HNO3 + K2CO3 B. AgNO3 + KCl
C. NH3 + HCl D. KNO3 + NaOH.
Câu 4: Cho phản ứng: AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3. Phương trình ion rút gọn của phản ứng đó là:
A. HCl → H+ + Cl- B. Ag+ + Cl- → AgCl
C. H+ + NO3-→ HNO3 D. AgNO3 → Ag+ + NO3-
Câu 5: Trường hợp nào sau đây không dẫn điện được?
A. KOH nóng chảy B. CaCl2 nóng chảy
C. NaCl rắn, khan D. HCl hòa tan trong nước
Câu 6: Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?
A. [H+] = 0,10M B. [H+] < [NO3-]
C. [H+] < 0,10M D. [H+] > [NO3-]
Câu 7: Cho các chất: NaOH, CuSO4, Mg(OH)2, Zn(OH)2. Chất có tính chất lưỡng tính?
A. Mg(OH)2 B. CuSO4
C. Zn(OH)2 D. NaOH
Câu 8: Chất điện li là:
A. NaCl B. CH4
C. C6H6 D. NO
Câu 9: Phương trình điện li Sai là:
A. CaCl2 → Ca2+ + 2Cl- B. NaCl → Na2+ + Cl2-
C. NaCl → Na+ + Cl- D. KCl → K+ + Cl-
Câu 10: Khi nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 thu được những sản phẩm nào?
A. Ag, NO,O2 B. Ag2O, NO, O2
C. Ag2O, NO2, O2 D. Ag, NO2, O2
 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi học kì I môn Hóa học lớp 11 năm 2012 để xem.
Đồng bộ tài khoản