Đề thi học kì I môn Hóa học lớp 12 năm 2013

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 đề thi

0
121
lượt xem
1
download
Xem 3 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì I môn Hóa học lớp 12 năm 2013

Mô tả BST Đề thi học kì I môn Hóa học lớp 12 năm 2013

Chia sẻ thêm phần tài liệu ôn tập cho các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kì thi học kì I, thư viện eLib xin giới thiệu bộ Đề thi học kì I môn Hóa học lớp 12 năm 2013. Bao gồm nhiều đề thi hay được chọn lọc, các đề thi này sẽ là tài liệu hữu ích để tham khảo và ôn tập cho quý thầy cô và các em học sinh. Chúc các em học sinh thi đạt kết quả cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì I môn Hóa học lớp 12 năm 2013

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi học kì I môn Hóa học lớp 12 năm 2013 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Câu 1: Ứng với CTPT C3H6O2có bao nhiêu đồng phân mạch hở tác dụng được với NaOH nhưng không tác dụng được với Na?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 2: Hợp chất X có CTCT HCOOCH2CH3. Tên gọi của X là:
A. metyl fomat B. metyl propionat C. etyl fomat D. propyl fomat
Câu 3: A. 3,74gam B. 2gam C. 2,5gam D. 3gam
Câu 4. Xà phòng hoá 2,22gam hỗn hợp hai este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Caùc muối sinh ra sau khi xà phòng hoá được sấy đến khan và cân được 2,18gam. Số mol HCOOC2H5 và CH3COOCH3 lần lượt là:
A. 0,15 mol; 0,15 mol B. 0,02 mol; 0,01 mol C. 0,25 mol; 0,05 mol D. 0,2 mol; 0,1 mol
Câu 5: Công thức nào sau đây là CTCT của chất béo ở trạng thái lỏng?
A. (C15H31)3C3H5 B.(C17H35)3C3H5 C.(C17H33)3C3H5 D. C17H33COOH
Câu 6: Este X có CTPT C3H6O2. Đun nóng 3,7g X với dd NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, từ dd sau phản ứng, thu được 4,1 g muối khan. CTCT của X là:
A. HCOOCH3 B. HCOOC2H5 C. CH3COOCH3 D. CH3COOC2H5
Câu 7: Phản ứng hoá học nào nhứng tỏ rằng trong phân tử glucozơ có chứa nhiều nhóm –OH?
A. Phản ứng tráng gương
B. Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dd xanh lam
C.Phản ứng với Cu(OH)2 khi đun nóng tạo kết tuả đỏ gạch
D. Phản ứng khử hiđro tạo poliancol
Câu 8: Dãy những chất nào sau đây có phản ứng thuỷ phân?
A. Glucozơ, saccarozơ, fructozơ B. Saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ
C. Glucozơ, tinh bột, xenlulozơ D. Fructozơ, tinh bột, xenlulozơ
Câu 9. Cho 11,25 gam glucozô leân men ñöôïc 2,24lít CO2(ñktc). Hieäu suaát cuûa quaù trình laø
A. 70% B. 75% C. 80% D. 85%
Câu 10. Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dd Ca(OH)2, lấy dư thu được 75gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 75 B. 65 C. 45 D. 55
 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi học kì I môn Hóa học lớp 12 năm 2013 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản