Đề thi học kì I môn Hóa học lớp 9 năm 2011

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 7 đề thi

0
128
lượt xem
7
download
Xem 7 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì I môn Hóa học lớp 9 năm 2011

Mô tả BST Đề thi học kì I môn Hóa học lớp 9 năm 2011

Để các em có thêm tài liệu tham khảo cho kỳ thi, chúng tôi giới thiệu BST Đề thi học kì I môn Hóa học lớp 9 năm 2011 với các tài liệu được chọn lọc kỹ càng từ các năm trước. Qua BST này, các em sẽ làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc. Hi vọng với BST này các em sẽ đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì I môn Hóa học lớp 9 năm 2011

Mời quý thầy cô và các em tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi học kì I môn Hóa học lớp 9 năm 2011 dưới đây của thư viện eLib.

TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (2 điểm) – Học sinh làm bài phần trắc nghiệm trên đề thi.
Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D trước câu trả lời đúng.
Câu 1. (0,25 điểm)
Chất nào dưới đây khi cho tác dụng với dung dịch axit clohidric hay axit sunfuric loãng, tạo hỗn hợp hai muối?
A. FeO B. Fe3O4 C. Fe(OH)3 D. Fe2O¬3
Câu 2. (0,25 điểm)
Có thể phân biệt dung dịch KOH và Ca(OH)2 bằng cách cho một trong các chất khí sau: hidro, hidro clorua, oxi, cacbon đioxit đi qua từng dung dịch. Chất khí đó là
A. hidro. B. hidro clorua. C. oxi . D. cacbon đioxit.
Câu 3. (0,25 điểm)
Cho 100 gam NaOH vào dung dịch chứa 100 gam HCl, dung dịch sau phản ứng có giá trị:
A. pH = 7 B. pH < 7 C. pH > 7 D. Chưa tính được.
Câu 4. (0,25 điểm)
Cho 100 ml dung dịch hỗn hợp CuCl2 1M và KCl 1,5M tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối lượng là
A. 8 gam. B. 4 gam. C. 10,8 gam. D. 9,8 gam.
Câu 5. (0,25 điểm)
Khử hoàn toàn 24 gam Fe2O3 bằng khí H2 dư ở nhiệt độ cao, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng sắt thu được là
A. 16,8 gam. B. 10 gam. C. 4,2 gam. D. 11,2 gam.
Câu 6. (0,25 điểm)
Chất nào trong những thuốc thử sau đây có thể dùng để phân biệt dung dịch natri sunfat và dung dịch natri cacbonat?
A. Dung dịch bari clorua. B. Dung dịch axit clohidric.
C. Dung dịch bạc nitrat. D. Dung dịch natri clorua.
Câu 7. (0,25 điểm)
Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học giảm dần?
A. K, Mg, Fe, Zn, Al, Cu. B. K, Mg, Al, Zn, Fe, Cu.
C. K, Al, Mg, Fe, Zn, Cu. D. K, Fe, Al, Zn, Mg, Cu.
Câu 8. (0,25 điểm)
Sau khi làm thí nghiệm, khí clo dư được loại bỏ bằng cách sục khí clo vào
A. dung dịch HCl. B. dung dịch NaOH.
C. dung dịch NaCl. D. nước.

Chúng tôi mong rằng BST Đề thi học kì I môn Hóa học lớp 9 năm 2011 sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.
Đồng bộ tài khoản