Đề thi học kì I môn Hóa học lớp 9 năm 2012

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 13 đề thi

0
222
lượt xem
18
download
Xem 13 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì I môn Hóa học lớp 9 năm 2012

Mô tả BST Đề thi học kì I môn Hóa học lớp 9 năm 2012

Nhằm hỗ trợ các em học sinh có thêm tài liệu ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 1 sắp tới, chúng tôi đã tổng hợp đề thi của các năm trước trong bộ sưu tập Đề thi học kì I môn Hóa học lớp 9 năm 2012. Mời các em học sinh tham khảo nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì I môn Hóa học lớp 9 năm 2012

Chúng tôi xin trích dẫn dưới đây một phần của đề thi đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Đề thi học kì I môn Hóa học lớp 9 năm 2012:

A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5,0đ)
Hãy khoanh tròn một trong các chữ cái A, B, C hoặc D ở các câu sau đây, nếu đúng.
Câu 1: Dãy các chất có đầy đủ bốn loại hợp chất vô cơ, kim loại và phi kim được viết dưới dạng công thức hoá học là:
A. Mg(NO3)2, HNO3, Zn(OH)2, K2O, CaCO3, CO2, Cu(OH)2, Al, Fe.
B. HCl, Fe(OH)3, KNO3, Ca3(PO4)2, K2SO4, H¬2SO4, Ca(OH)2, Al, C
C. Ca3(PO4)2, NaOH, H2SO4, Fe, Al2O3, SO2, Cl2, NaCl, Ca(OH)2, HCl.
D. Al2O3, SO2, Cl2, NaCl, Ca(OH)2, HCl, Fe(OH)3, KNO3, Ca3(PO4)2
Câu 2: Dãy các chất sau đây đều tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng:
A. Fe, BaCl2, CuO, Na2CO3, Mg(OH)2. B. Cu, Cu(NO3)2, SO2, CuSO4, Fe(OH)3.
C. Ag, Fe(NO3)3, Al2O3 , Na2CO3, Cu(OH)2. D. Fe, BaCl2, SO2, CuSO4, Fe(OH)3.
Câu 3: Dãy các chất tác dụng với dung dịch muối AlCl3 ở nhiệt độ thường là:
A. Fe, Fe(OH)2, Ba(NO3)2. B. Al, NaOH, BaCl2.
C. Mg, CaCO3, Cu(OH)2. D. Mg, AgNO3, NaOH.
Câu 4: Phát biểu đúng là:
A. Tất cả các oxit axit hoặc oxit bazơ đều tác dụng được với nước tạo ra axit hoặc bazơ
B. H2SO4 đặc, nguội và HNO3 đặc, nguội không tác dụng với nhôm và sắt.
C. Tất cả các bazơ khi nung nóng đều thu được oxit bazơ tương ứng và nước.
D. Hai dung dịch muối khác nhau trộn vào nhau đều thu được hai muối mới.
Câu 5: Cho sơ đồ: FeS2 (hay S) A B axit sunfuric. Chất X là
A. V2O5. B. lưu huỳnh trioxit. C. khí oxi. D. khí lưu huỳnh đioxit
Câu 6: Thực hiện các thí nghiệm:
(1) Nhỏ dung dịch HCl vào mẫu Cu. (2) Đốt khí Clo trong bình chứa khí oxi.
(3) Nhỏ dung dịch NaOH lên mẫu Al. (4) Đốt Ag trong khí oxi.
(5) Nhúng sợi dây Cu vào dung dịch nhôm sunfat.
Thí nghiệm có phản ứng xảy ra là
A. (3) B. (1) và (3). C. (2) và (4) D. (5).
Câu 7: Có 3 lọ khí riêng biệt là oxi, clo và hidro clorua đã mất nhãn. Hóa chất dùng để nhận biết các lọ khí đó là
A. dung dịch NaOH. B. dung dịch phenonphtalein C. quì tím ẩm D. quì tím.

Mời các em học sinh xem tiếp đề thi này hoặc xem thêm các đề thi khác trong bộ sưu tập Đề thi học kì I môn Hóa học lớp 9 năm 2012. Ngoài ra, các em học sinh cũng có thể tải về làm đề thi tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản