Đề thi học kì I môn Hóa học lớp 9 năm 2013

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 15 đề thi

0
631
lượt xem
52
download
Xem 15 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì I môn Hóa học lớp 9 năm 2013

Mô tả BST Đề thi học kì I môn Hóa học lớp 9 năm 2013

Mời các em học sinh tham khảo đề thi học kỳ 1 môn Hóa học lớp 9 rong bộ sưu tập Đề thi học kì I môn Hóa học lớp 9 năm 2013. Các đề thi trong bộ sưu tập này được chúng tôi chọn lọc và tổng hợp thành từng bộ sưu tập sẽ giúp quý thầy cô và các em học sinh tham khảo dễ dàng hơn. Chúc các em ôn tập tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì I môn Hóa học lớp 9 năm 2013

Mời các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của đề thi đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi học kì I môn Hóa học lớp 9 năm 2013 dưới đây:

A/ TRẮC NGHIỆM: (3đ)
Câu 1:Có mấy loại hợp chất vô cơ:
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4
Câu 2 :Nhóm các oxit nào sau đây thuộc loại Oxit Axit
a) CuO ,SO2 , CO2 b) CaO, CuO, Na2O
c) SO2 , CO2 ,P2O5 d) SO3 , CO2 , Fe2O3
Câu 3: Oxit nào sau đây tác dụng được với nước :
a) ZnO b) BaO c) Fe2O3 d) CO
Câu 4: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hoá xanh :
a) KOH b) HCl c)Cu(NO3)2 d) NaCl
Câu 5: Dung dịch muối CuSO4 tác dụng được với các kim loại nào sau đây:
a) Fe , Al, Ag b) Ag , Zn, Mg
c) Pb, Zn , Ag d) Fe, Mg ,Pb
Câu 6: Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần mức độ hoạt động hoá học: a) Al, Fe,Pb, Cu b) Cu, Pb , Fe , Al
c) Cu ,Ag ,Zn, Na d) Na, Fe , Pb, Fe
B/ TỰ LUẬN(7đ)
Câu 1(1đ): Viết các PTHH thưc hiện dãy biến hoá sau :
Cu CuCl2 Cu(OH)2 CuO Cu(NO3)2 Cu
Câu 2(2đ): Nêu tính chất hoá học của axit ? (có PTHH minh hoạ cho mỗi tính chất)
Câu 3(1,5đ): Trong số các chất sau: Fe , CuSO4 , NaOH , BaCl2, H2SO4. Hãy cho
biết các cặp chất nào tác dụng được với nhau ? Viết PTHH xảy ra ?
Câu 4 (2,5đ): Hoà tan hết 12,8 gam hỗn hợp hai kim loại Mg và Fe bằng dd HCl 2M . Người ta thu được 8,96 lit khí (đktc) .
a) Viết các PTHH xảy ra ?
b) Tính số gam mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu ?
c) Tính thể tích dd HCl 2M dùng để phản ứng hết hỗn hợp hai kim loại nói trên ?
(Cho biết : Fe = 56 ; H=1 ; Mg =24, Cl = 35,5)

Vui lòng xem tiếp đề thi hoặc xem thêm các đề thi khác trong bộ sưu tập Đề thi học kì I môn Hóa học lớp 9 năm 2013. Ngoài ra, các em học sinh còn có thể download về làm đề thi tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn.
Đồng bộ tài khoản