Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2011

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 đề thi

0
81
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2011

Mô tả BST Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2011

Thư viện eLib.VN chia sẻ miễn phí bộ Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2011. Chúng tôi đã biên tập cẩn thận cho các em học sinh, để các em có thể dùng làm tư liệu tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải đề thi học kỳ I. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2011

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nội dung của các tài liệu trong bộ sưu tập Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2011:

MÃ ĐÈ: 101
Choose the word that has the underlined part pronounced differently from one of others.

1. A. time B. ride C. like D. kick
2. A. human B. pump C. study D. subject
3. A. scream B. death C. ready D. peasant
Choose the word that has the main stress placed differently from one of others.
4. A. shortage B. product C. receive D. manage
5. A. computer B. villager C. important D. condition
Choose the best answer.
6. Radio presents information and entertainment ____________ and we receive them through ears.
A. orally B. visually C. aurally D. all of them
7. Jim always ______ up at 5:30 a.m.
A. get B. gets C. is getting D. are getting
8. Ann is interested in ________ young children.
A. teach B. to teach C. teaching D. taught
9. He came in and didn’t say anything, _______ worried all of us.
A. who B. whom C. which D. that
10. There are a lot of blocks clouds in the sky. It ________.
A. will rain B. is going to rain C. is raining D. has rained
11. Ambulances arrived at the scene of the accident and took the ________ to the hospital.
A. the injured B. the poor C. the sick D. the unemployed
12. We decided to go out ________ the bad weather.
A. because B. because of C. although D. In spite of
13. If she _______ hard, she will get a good mark.
A. study B. studies C. studied D. had studied
 

Vui lòng xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh còn có thể download bộ sưu tập Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2011 về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn của chúng tôi.
Đồng bộ tài khoản