Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2013

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 19 đề thi

0
503
lượt xem
11
download
Xem 19 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2013

Mô tả BST Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2013

Mục tiêu của các bạn là đạt kết quả cao trong kì thi học kì I thì đừng bỏ qua bộ Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2013 này nhé. Thông qua việc giải các đề thi này, các bạn học sinh sẽ làm quen dần với độ khó của đề thi, ôn tập lại kiến thức đã học, nâng cao kĩ năng giải đề thi và biết được thêm nhiều kiến thức mới. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2013

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo đoạn trích Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2013 được lấy từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

Lưu ý: Trắc nghiệm trả lời vào phiếu trả lời trắc nghiệm theo hướng dẫn của giám thị
I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest. (1 point)

1. A. chance B. teaching C. chemistry D. children
2. A. awarded B. academic C. address D. another
3. A. sea B. meat C. head D. heat
4. A. caves B. marks C. exams D. days
II. Choose the BEST answer by circling A, B, C, D. (2,5 point)
5. He did finally come with us, although it took a long time to _______ him.
A. believe B. permit C. persuade D. take
6. Only in this house _______ safe and secure.
A. I feel B. do I feel C. I do feel D. feel 1
7. I _______ able to play tennis since I _______ my arm.
A. wasn't/ broke B. haven't been/ had broken
C. wasn't/ had broken D. haven't been/ broke
8. The children saw the actual spacecraft _______ landed on the moon.
A. who B. that C. it D. 0
9. I remember you. You _______ to school here.
A. were used to going B. went
C. used to go D. have already gone
10. The government is doing nothing to help _______.
A. the poor people B. the poor ones
C. the poor D. the pours
 

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2013 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản