Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2012

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 đề thi

0
112
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2012

Mô tả BST Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2012

Bạn đã có Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2012 trong bộ sưu tập tài liệu ôn thi của mình chưa? Nhanh tay tải miễn phí bộ đề thi hay nhé. Thông qua việc luyện tập giải trên các đề thi có cấu trúc cụ thể, các bạn có thể vừa vận dụng kiến thức cũ, vừa tìm hiểu thêm kiến thức mới và rút kinh nghiệm cho phần kĩ năng giải đề thi của mình. Chúc các bạn thành công trong kì thi này nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2012

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2012:

MÃ ĐỀ: 101
I. Multiple choices

Pick out the word with the underlined part pronounced differently from that of the rest in each set.
1. A. machine B. change C. children D. church
2. A. twice B. two C. twenty D. twist
3. A. knowledge B. popular C. college D. comfort
4. A. spread B. comment C. envelope D. calendar
Choose the option that best completes each of the following sentences or that best substitutes or explains the underlined part in each sentence.
5. The population of the world may decrease if people are aware of the problems of overpopulation.
A. become smaller in number B. become greater
C. increase D. get larger in number
6. Some countries are poor because they have very few natural ___.
A. resources B. increases C. sources D. figures
7. She always gets ___ before her birthday.
A. excited B. exciting C. being excited D. excite
8. Peter is very funny. He often makes me ___ a lot.
A. laugh B. laughing C. to laugh D. laughed
9. The children were excited ___ opening their presents.
A. on B. about C. for D. in
10. The house which he has just bought is not a very grand house.
A. expensive and large B. impressive and large C. comfortable and big D. exciting and huge
 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2012. Ngoài ra, có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi.
Đồng bộ tài khoản