Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2012

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 45 đề thi

0
1.022
lượt xem
11
download
Xem 45 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2012

Mô tả BST Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2012

Thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn bộ Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2012. Các bạn có thể tải miễn phí bộ đề thi này để làm tư liệu ôn tập thật hiệu quả. Hi vọng, thông qua giải các đề thi trong bộ đề này, các bạn sẽ nâng cao được kĩ năng giải đề, ôn tập hiệu quả phần kiến thức đã học của mình và tìm hiểu thêm được nhiều kiến thức mới. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2012

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2012. Mời quý thầy cô tham khảo:

I- Choose the best answer:
1. Are you looking for my sister? - She isn't at home now. She _____ to the library.
A. went B. goes C. has gone D. is going
2. While I was swimming yesterday afternoon, someone else _____ my clothes.
A. stealed B. was stealing C. was stolen D. stole
3. She said she met you once at the Hilton last year _____ since
A. have you met her B. had you met
C. did you meet D. have you met
4. I can't remember the name of the man _____ I gave you the money.
A. who B whom C. whose D. which
5. Here is the address to _____ you should write.
A. which B. whose C. whom D. who
6. We had a river _____ we could swim.
A. in which B. on which C. to which D. at which
7. I won't be able to very much but I'll do the best _____ I can.
A. that B. who C. what D. when
8. It is in this house _____ he was born
A. that B. where C. which D. what
9. Who _____ the bicycle?
A. invents B. was invented C. invented D. did invented
10. Do you still have a headache? - No, it _____ I am all right now.
A. went B. has gone C. goes D. is going
11. I like your car. How long _____ it?
A. have you had B. did you have C. you have had D. do you have
 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2012 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản