Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2010

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 đề thi

0
120
lượt xem
9
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2010

Mô tả BST Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2010

Nhằm hỗ trợ các em học sinh có thêm tài liệu ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 1 sắp tới, chúng tôi đã tổng hợp đề thi của các năm trước trong bộ sưu tập Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2010. Các đề thi được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc từ kho đề thi của các trường học trong cả nước. Chúng tôi hi vọng, bộ đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2010

Mời các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của đề thi đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2010 dưới đây:

I. TEST (Trắc nghiệm): (3ms)
I. Select and circle the letter A, B, C or D: (3ms)

1.LiLi is from _______.
A. Singapore B. Thai land C. Vietnam D. England
2. Would you like an _______ ?
A. banana B. apple C. milk D. Candy
3. Do you like Maths?
- No, I ____ .
A. don’t B. dose C. are D. do
4. What _______ do you like the most?
A. Subject B. apple C. Ruler D. your
5. When is your birthday ?
It’s in _____ .
A. friend B. classroom C. May D. library
6. Would you like ____ milk?
A. an B. some C. but D. to
B. Writing (Tự luận)(7ms):
II. Match the questions in column A with the right answers in column B: (2ms)
A B
1. What’s your name? a. It’s in July.
2. When’s your birthday? b. I’m from Vietnam.
3. Would you like an apple? c. My name’s Nam.
4. Where are you from? d. Yes, I do.
5. Do you like English? e. No, thanks.
III. Complete the sentences: (2ms)

1. I have M_ths on Monday and Tu_sday.
2. I like M_sic.
3. What subject do you l_ke the most?
4. Would you like an _pple?
IV. Reorder the words to make sentences: (1m)

1. Singapore / from / LiLi / is /.
→…………………….
2. Music / I / like /.
→……………………

Để xem đầy đủ đề thi này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2010 và xem thêm các đề thi khác. Chúc các em học sinh ôn tập thật tốt!
Đồng bộ tài khoản