Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2011

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 đề thi

0
358
lượt xem
22
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2011

Mô tả BST Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2011

Mời các em học sinh tham khảo đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 4 trong bộ sưu tập Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2011. Các đề thi được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc từ kho đề thi của các trường học trong cả nước. Chúng tôi hi vọng, bộ đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập hiệu quả. Chúc các em học tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2011

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của đề thi đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2011 dưới đây:

Question 1: Circle the odd one out: ( 2 pts )
( Khoanh tròn từ không cùng loại )

1. A. these B. apple C. banana D. apple
2. A. pencil B. ruler C. play D. notebook
3. A. fine B. sixteen C. twenty D. eighteen
4. A. am B. is C. are D. an
5. A. England B. Vietnam C. Alan D. America
Question 2 : Complete the dialogue. ( 2 pts ).
( Hoàn thành đoạn hội thoại với những từ trong khung )
June Where When England No
A: (1)________ are you from?
B: I'm from (2)__________.
A: (3) ________is your birthday?
B: It's in (4) ________.
A: Would you like some milk?
B: (5) _______, thanks.

Question 3 : Select and circle the letter A, B or C. ( 2 pts ).
( Chọn đáp án A, B, hoặc C đúng rồi khoanh tròn )
1.Where are you_______? I am from America.
A. from B. on C. in
2. Those are my ................... They are on the table.
A. a pencil B. pencil C. pencils .
3. What do you do .........................English lessons?
A. near B. during C. on
4....................... do you have Music ? I have it in Tuesday.
A. How B. What C. When
5. I have Art and Vietnamese ........... Monday and Friday .
A. from B. on C. in

Mời các em học sinh xem đầy đủ đề thi này trong bộ sưu tập Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2011. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều đề thi khác, hoặc đăng nhập để tải đề thi về tham khảo.
Đồng bộ tài khoản