Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2012

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 7 đề thi

0
671
lượt xem
73
download
Xem 7 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2012

Mô tả BST Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2012

Khi kỳ thi học kỳ 1 đang gần kề, chúng tôi hiểu điều mà các bạn học sinh cần đó là đề thi học kỳ 1 của các năm học trước để tham khảo. Thư viện Elib hiểu được điều đó nên đã tổng hợp các đề thi của các năm trước trong bộ sưu tập Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2012 nhằm giúp các em học sinh tìm kiếm dễ dàng. Chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2012

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của đề thi đầu tiên được lấy ra từ BST Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2012:

Question 1. Listen and number.( 1,0 pt)

Question 2. Circle the odd one out(1,0 pt)
0. A. I B. he C. she . my
1. A. England B. Singapore C. America D. Countries
2. A. May B. Tuesday C. June D. October
3. A. Maths B. Music C. Subject D. Art
4. A. second B. nine C. eight D. seven

Question 3. Select and circle the letter A,B,C or D (1,5 pts)
0. Where you from?
A. is B. am . are D. be
1. “ Happy birthday you and the bike is for you.”
A. to B. for C. of D. on
2. does she like Science?
- Because she wants to learn about animals and plants.
A. What B. When C. Why D. How
3. Would you like apple?
A. some B. an C. many D. a
4. How many books are there the desk?
A. on B. of C. at D. in
5. What subjects he today?
A. do / have B. do / has C. does / have D. does / has
6. I like Music I want to be a singer.
A. because B. but C. or D. of

Mời các em học sinh xem tiếp nội dung đề thi này trong bộ sưu tập Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2012. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều đề thi khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm đề thi tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản