Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2013

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
251
lượt xem
33
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2013

Mô tả BST Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2013

Nhằm hỗ trợ các em học sinh có thêm tài liệu ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 1 sắp tới, chúng tôi đã tổng hợp đề thi của các năm trước trong bộ sưu tập Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2013. Bao gồm nhiều đề thi học kỳ 1 của các năm học trước nhằm giúp các em học sinh luyện tập, củng cố các kiến thức đã được học. Từ đó, nhớ kiến thức lâu hơn và bước vào kỳ thi học kỳ 1 tới với tâm thế tự tin hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2013

Chúng tôi xin trích dẫn dưới đây một phần của đề thi đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2013:

I. Choose the best answer. (3m) ( chọn đáp án đúng )

1) How ………are you? I am ten years old.
a. old b. many c. do d. is
2) Where............the doll? It is under the desk.
a. are b. is c. am d. do
3) ……….. he kick a ball ? No, he can’t.
a. Is b. Do c. Can d.Are
4) How many …………… are there? There is one .
a. cloud b.robot c. puddle d. trees
5) what day is it today ? It is ________
a. Thursday b. Today c. Day d. Birthday
6) How …………… balls are there on the puddle ?
a. old b. are c. many d. can
II/ Reorder the letters to make the words.(1m) ( sắp xếp thành từ đúng )
1) peluzz :
2) sqerua :
3) Mnodya :
4) enw :

III/ Write the questions. (2m). ( tìm ra câu hỏi )
1. ______________________________ ? Yes, I can jump rope.
2. ______________________________ ? It is snowy.
3. ______________________________ ? The book is on the table.
4. ______________________________ ? No, it isn’t, it is a short ruler

Mời các em học sinh xem tiếp đề thi này hoặc xem thêm các đề thi khác trong bộ sưu tập Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2013. Ngoài ra, các em học sinh cũng có thể tải về làm đề thi tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản