Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2010

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 6 đề thi

0
161
lượt xem
4
download
Xem 6 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2010

Mô tả BST Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2010

Với bộ Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2010 bạn sẽ không còn phải lo lắng về tài liệu ôn thi cũng như định hướng ôn tập nữa. Thư viện eLib.vn luôn đồng hành cùng bạn trong các kỳ thi cũng như giúp bạn có tài liệu chất lượng ôn tập chuẩn bị cho các kỳ thi học kì I quan trọng sắp đến.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2010

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2010. Mời quý thầy cô tham khảo:

I. Circle the word that has underlined, italic part pronounced differently from the rest. (Khoanh tròn từ có phần gạch chân và in nghiêng cách phát âm khác các từ còn lại) (1 m)
1. A. there B. that C. thanks D. this
2. A. school B. book C. tooth D. tool
3. A. police B. clock C. hospital D. soccer
4. A. afternoon B. classmate C. eraser D. armchair
II. Circle the correct answer( Khoanh tròn câu trả lời đúng) (2 ms) :
1. This is ……………..eraser .
A. a B. an C. in D. on
2. Lan………… to music after school.
A. listens B watches C goes D. listening
3. Do you play soccer after school? Yes, I…………….
A. does B. don’t C. do D. am
4. I have literature………… Monday.
A. at B. to C. on D. in
5. The restaurant is between the bookstore………the toystore.
A. from B. an C. in D. and
6. What are you doing? I…………video games.
A. am playing B. playing C. play D. to playing
7. Ba…………….his homework in the evening.
A. walks B. is C. goes D. does
8. He is……………………….his car now.
A. reading B. driving C. riding D. waiting
III. Matching: (1m)
A B
1. How may people are there in your house?
2. Are there any flowers in your class?
3. How does Lan go to school?
4. Is your house big? a. No, it isn’t
b. By bus
c. Yes, there are.
d. Four.
 

Quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2010 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản