Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2012

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 20 đề thi

0
427
lượt xem
23
download
Xem 20 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2012

Mô tả BST Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2012

Hãy tham khảo BST Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2012 để biết thêm cấu trúc đề thi, rèn luyện kỹ năng giải bài tập khó trong các dạng đề của bộ sưu tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2012

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2012. Mời quý thầy cô tham khảo:

I/ Chọn đáp án đúng (3đ):
1. He………..breakfast at seven o’clock.
A. have B.has C. having
2. The restaurant is……………..the police station and the drugstore.
A. next B. between C. in front
3. The children go to school …………bus.
A. by B. on C. at
4. Are there ………..flowers in your yard?
A .a B. some C any
5. She ……………….television after dinner.
A . watch B. to watch C. watches
6. How many students………there in your class ?
A. are B. is C. have
II/ Chia động từ trong ngoặc(1,5đ):
1. She ( play )……………………..volleyball after school?
2. There ( be )…………………..twenty- two students in my class.
3. They ( travel) …………to work by train everyday.
III/ Đọc đoạn văn rồi trả lời câu hỏi(3đ):
Mai is twelve years old. She is in grade 6. She lives in a house with her father, mother and two sisters. Their house is next to a store. In the neighborhood, there is a temple, a police station and a post office. Mai’s father works in the police station. Her mother works in the post office. Mai has classes in the morning. In the afternoon, she does her homework and plays games.
1. How many people are there in Mai’s house ?
2. What is next to her house ?
3. What does she do in the afternoon ?
IV/ Sắp xếp các từ cho sẵn để tạo thành câu(1,5đ):
1. How/ Linh and/ go/ school/ her sister/ to / do/ ?
2. There/ teachers/ in/ are/ thirty/ school/ our.
3. Which/ in/ are/ you/ grade ?
V/ Đặt câu hỏi cho phần gạch chân(1đ):
1. We have English on Monday.
2. Thanh lives in the city.
 

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2012 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản