Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2013

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 15 đề thi

0
505
lượt xem
91
download
Xem 15 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2013

Mô tả BST Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2013

Chúng tôi xin giới thiệu đến các em học sinh bộ sưu tập Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2013. Bao gồm các đề thi học kỳ 1 của các năm học trước nhằm giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, bài tập trong thi học kỳ. Các đề thi trong bộ sưu tập này được chúng tôi chọn lọc và tổng hợp thành từng bộ sưu tập sẽ giúp quý thầy cô và các em học sinh tham khảo dễ dàng hơn. Mời các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2013

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của đề thi đầu tiên được lấy ra từ BST Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2013:

I.KHOANH TRÒN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT ( 2 đ)
1) ............. does your mother do ? - She is a doctor.
A. Who B. Where C. How D. What
2) Our teacher lives .................Le Loi Street.
A. at B. between C. on D. in
3) .. ........ does Lan go to school? – She goes to school by bike.
A. How B. What time C. What D. When
4) My sister always brushes …………teeth every evening.
A. my B. your C. her D. our

II.KHOANH TRÒN TỪ TRÁI NGHĨA VỚI TỪ ĐƯỢC GẠCH CHÂN: (2 đ)
1. small
A. near B. between C. big D. noisy
2. start
A. eat B. end C. listen D. read
3. noisy:
A. old B. new C. quiet D. tall
4. behind
A. between B. opposite C. in front of D. next to

III. ĐỌC ĐOẠN VĂN VÀ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI BÊN DƯỚI : ( 2,5 đ)
My name is Hao. I’m thirteen and I’m a student. I live in the city with my mother and father. My house is next to a drugstore. There are flowers in front of my house. My father works in a factory and my mother works in a hospital. In the morning, my parents go to work and I go to school at half past six.
parents /'peərənts/ (plural noun) : cha mẹ
1. How old is Hao ?
…………………………………………………………………………………………
2. Where is her house?
…………………………………………………………………………………………
3. What time does Hao go to school?
…………………………………………………………………………………………
4. Are there two people in Hao’s family?
…………………………………………………………………………………………
5. Where does Hao’s mother work?
…………………………………………………………………………………………

Mời các em học sinh xem đầy đủ đề thi hoặc xem thêm các đề thi khác trong bộ sưu tập Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2013. Ngoài ra, các em học sinh cũng có thể tải về làm đề thi tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản