Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2012

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 27 đề thi

0
783
lượt xem
132
download
Xem 27 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2012

Mô tả BST Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2012

Đề thi học kì I bao giờ cũng khó, đòi hỏi các em không những nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa mà còn phải biết tìm tòi, nghiên cứu các tài liệu tham khảo bên ngoài. Xuất phát từ thực tế đó, thư viện eLib giới thiệu bộ Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2012. Chúc các em đạt kết quả tốt trong kỳ thi học kì I sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2012

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2012:

A.PHONETICS: (2ms)
*Chọn từ có cách phát âm khác với các từ còn lại:

1. A. east B. seat C. great D. meat
2. A. picture B. village C. river D. find
3. A. parent B. ten C. when D. entrance
4. A. practiced B. learned C. asked D. watched
B.VOCABULARY - STRUCTURE: (4ms)
I. Chọn đáp án đúng nhất(2ms)
1. They often go to that .................................................. to pray.
A. shrine B. hostel C. market D. hotel
2. I’m looking.................................................. to hearing from you soon.
A. for B. forward C. after D. at
3. I wish I ........................................................ on the sunny beach now.
A. am B. would be C. be D. were
4. They have many well-......................................................... teachers there.
A. qualify B. qualification C. qualified D. quality
5. We were tired, ........................................................ we went to bed before 9p.m.
A. so B. because C. but D. and
6. Hoa ................................................... she wanted to be a teacher of English.
A. say B. said C. says D. saying
7. I have known her…………………………………………..…... I came to Hue.
A. since B. when C. while D. until
8. I asked them……………………………….. they passed their exam.
A. if B. when C. whether D. Both A & C.
II. Tìm một lỗi sai trong câu(2ms)
1. We will wait until you will finish your work.
2. She asked to me that she would sell that car the following day.
3. These questions are quite easy, so he answered them exact .
4. My sister likes collecting stamps. She is a stamp collection.

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2012 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản