Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2013

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 19 đề thi

0
530
lượt xem
144
download
Xem 19 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2013

Mô tả BST Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2013

Nhằm giúp các em học sinh đạt được điểm số cao trong kỳ thi học kỳ 1 tới, chúng tôi xin giới thiệu bộ sưu tập Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2013. Gồm đề thi của các năm học trước nhằm giúp các em có điều kiện luyện tập và làm quen với các đề thi học kỳ 1. Chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập các đề thi này sẽ giúp ích nhiều cho việc ôn tập của các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2013

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của đề thi đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2013:

I. Tìm 4 từ có phần gạch chân được phát là /d/ trong các từ sau
washed cleaned played wanted lived worked stopped learned
II. Mỗi câu có một lỗi sai, tìm và sửa lại
1. Minh and Phong often play volleyball in Sunday. ..........................................................on
2. Ha has lived here since three years. ..........................................................for
3. Your school is to the north of the city, doesn’t it? ..........................................................isn’t
4. My friends often go swimming on summer. ..........................................................in
III. Chia động từ trong ngoặc cho thích hợp.
1. Mrs Nga enjoys ......................................(listen) to music in her free time.
2. If Mai does work hard, she.................................... (not fail) the exam.
3. We ........................................... (not meet) her since we lived here.
4. I ..................................... (visit)Huelast week.
IV. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.
Every year, students from many countries learn English. Some of these students are young children. Others are teenagers. Many are adults some learn at school, others study by themselves. Why do all these people want to learn English? It is difficult to answer that question. Many boys and girls learn English at school because it is one of their subjects. They study their own language, mathematics..., and English. Many adults learn English because it is useful for their work. Teenagers often learn English for their higher studies because some of their books are in English at college or university. Other people learn English for their hobby because they want to read newspapers or magazines in English or listen to English songs.
1. Who want to learn English? ...................................................................................................................................................
2. Why do many adults learn English? ...................................................................................................................................................
3. Why do many boys and girls learn English at school? ...................................................................................................................................................
4. Do you like learning English?
..................................................................................................................................................

Mời các em học sinh xem tiếp đề thi hoặc xem thêm các đề thi khác trong bộ sưu tập Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2013. Hoặc download đề thi về tham khảo để việc ôn tập đạt hiệu quả tốt nhất.
Đồng bộ tài khoản