Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2014

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 5 đề thi

0
382
lượt xem
86
download
Xem 5 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2014

Mô tả BST Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2014

BST Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2014 với nhiều đề thi học kì I hay của kì thi gần đây đã được thư viện eLib sắp xếp nhằm giúp học sinh giảm bớt thời gian tìm kiếm từng để, rải rác từ nhiều nơi. Thông qua việc luyện giải các đề thi này, chúng tôi hi vọng các bạn học sinh sẽ nâng cao kĩ năng giải đề thi của mình, học thêm được nhiều kiến thức mới. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2014

Dưới đây là đoạn trích Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2014 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

I/ Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại trong mối câu sau: (1m)
1. A. divide B. river C. picnic D. arrive
2. A. then B. those C. thought D. they
3. A. invited B. wanted C. looked D. needed
4. A. rest B. forest C. invent D.entrance
II/ Chọn phương án đúng nhất để hoàn thành các câu sau đây: (3m)
1. The competition will take place....................8 a.m. and 12 a.m
A. from B. up to C. between D. at
2. Many people liked to wear jeans.............the material made from cotton could hardly wear out.
A. so B. but C. because D. althought
3. She said she was having a wonderful time.........................
A. there B. this C. that D. when
4. She was really.................by the beauty of the city.
A. impress B. impressed C. impression D. impressive
5. Nga is sick today,.....................she won’t go to school.
A. so B. but C. because D. if
6. She asked me what................of learning English I found most difficult.
A. means B. aspect C. level D. reason
II/ Đọc đoạn văn, tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống và trả lời câu hỏi bên dưới: (3m)
London has a population of about 7.800.000. It lies ........(1).........the river Thames. From about 1800 until World War II. London was the biggest city in the world, but now, there are many cities which are much bigger. London is famous.......(2).........many things. Tourists come from all over the world to visit its historic building such as St. Paul’s Cathedral, the Houses of Parliament, where you can see and hear the famous clock, Big Ben. They also come to visit its theatres, its museums, its many shops such as Harrods, where you can buy anything. Like many big cities. London has poblems.......(3)........traffic and population. Over 1.000.000 people a day use the underground, but there are still many cars on the ........(4).......... The air isn’s clean, but it is cleaner than it was 100 years ago. London is also famous for its fog or “smog” which is a mixture of smoke and fog.
Trả lời các câu hỏi sau về đoạn văn
a. Is London the biggest city in the world ?
b. What is Harrods ?
c. Where can you hear and see the famous clock, Big Ben ?
d. Was London cleaner a century ago than is it now ?

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2014 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản