Đề thi học kì I tỉnh Đăk Lăk môn Tiếng Anh lớp 9

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
108
lượt xem
10
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì I tỉnh Đăk Lăk môn Tiếng Anh lớp 9

Mô tả BST Đề thi học kì I tỉnh Đăk Lăk môn Tiếng Anh lớp 9

Để giúp các bạn học sinh ôn tập một cách dễ dàng hơn nhằm chuẩn bị cho kì thi học kỳ I, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn bộ Đề thi học kì I tỉnh Đăk Lăk môn Tiếng Anh lớp 9. Qua đây, các bạn sẽ hệ thống lại kiến thức phù hợp với cấu trúc đề thi. Chúc các bạn học tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì I tỉnh Đăk Lăk môn Tiếng Anh lớp 9

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi học kì I tỉnh Đăk Lăk môn Tiếng Anh lớp 9 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Câu 1: She was born …………………………………..12th, July.

A. at B. on C. in D. for

Câu 2: She likes watching TV, ……………..?

A. doesn’t she B. does she C. do she D. is she

Câu 3: I used to ………………….on a farm when I

A. lived B. live C. to live D. living

Câu 4: He has taught English here…………………2005.

A. at B. on C. since D. for

Câu 5: My teacher enjoys……………….

A. swim B. swims C. to swim D. swimming

Câu 6: Vietnamese people are very…………………

A. friend B. friendly C. friendliness D. friendship

Câu 7: The Internet is useful,……………………?

A. doesn’t it B. does it C. isn’t it D. is it

Câu 8: My mother can speak English…………………..

A. good B. well C. best D. bad

Read the following passage and choose the item (a, b, c, or d) that best answers each of the questions about it.

Every year, a lot of people in many countries learn English. Some of them are young children. Others are teenagers. Many are adults. Some learn at school. Others study by themselves. Afew learn English just by hearing the language in films, on television, in the office or among their friends, but not many are lucky enough to do that. Most people must work hard to learn English.
Why do all these people learn English? It’s not difficult to answer this question. Many boys and girls learn English at school because it is one of their subjects. Many adults learn English because it is useful for their work. Teenagers often learn English for their higher studies because some of their books are in English at the college or university. Other people learn English because they want to read newspapers or magazines in English.

Câu 9: According to the writer, … … …

A. only young people learn English.
B. English is useful only for university students.
C. All people learn English at school
D. English is popular all over the world

Câu 10: Most people learn English by … … …

A. watching films
B. hearing the language on television
C. working hard on the lessons
D. speaking English to their friends

Câu 11: Many boys and girls learn English because … … …

A. It is included in their study courses
B. It’s useful for their higher studies
C. it’s their own language
D. they are forced to learn it

Câu 12: Many adults learn English … … …

A. in order to be able to read newspapers in English.
B. because it helps them in their work
C. because of their higher studies
D. communicate with their colleagues in office

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi học kì I tỉnh Đăk Lăk môn Tiếng Anh lớp 9 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản